6. Zápis čísla zásilky do Pohody

Tato funkce je prémiová.

Tato kapitola platí pouze pro Pohodu.

Balíkobot umí zapsat data o zásilce zpět do Pohody. Zapisují se následující údaje:

  • číslo zásilky
  • odkaz na sledování zásilky
  • datum odeslání zásilky
  • aktuální stav zásilky + datum stavu (v rámci prémiové funkce pro kontrolu stavů zásilek), včetně data doručení zásilky

Údaje se zapisují do interní poznámky k danému dokladu, popř. do volitelných parametrů u Pohody E1. Pokud tedy expedujete z objednávek, zapíšou se údaje k dané objednávce. Pokud expedujete z faktur, zapíšou se údaje k dané faktuře.

Formát zapsaných dat do interní poznámky je: stav:textový popis stavu;datum_stavu:dd.mm.rrrr;datum_doruceni: dd.mm.rrrr;balik:číslo balíku;odkaz:sledovací odkaz;

Dále je možné nastavit u příslušného dokladu v Pohodě příznak Vyřízeno.

Číslo zásilky a sledovací odkaz se do Pohody zapíšou v okamžiku odeslání dat dopravcům.

Tato funkce nezapisuje do Pohody aktuální stav zásilky, popř. informace o doručení zásilky. Stav zásilky, datum stavu a datum doručení se do Pohody zapíšou v rámci další prémiové funkce – automatická kontrola stavů zásilek.