Sdílení nastavení v cloudu

Přes cloud můžete sdílet nejenom data o zásilkách, ale také kompletní nastavení Balíkobotu mezí více uživateli. Můžete tedy nastavit Balíkobot pouze pro jednoho hlavního uživatele, uložit toto nastavení na cloud a všichni ostatní uživatelé mohou toto nastavení používat.

Pokud chcete sdílet nastavení Balíkobotu mezí více uživateli, tak si zaškrtnete Chci sdílet nastavení Balíkobotu mezi více uživateli přes cloud.

Poté Balíkobot automaticky zkontroluje, zda už v cloudu je uložené nějaké nastavení:

  • Pokud ano, tak Balíkobot nabídne stažení existujícího nastavení z cloudu – potvrdíte Ano.
  • Pokud ne, tak Balíkobot nabídne nahrání vašeho aktuálního nastavení na cloud – potvrdíte Ano. Tím se automaticky stanete správcem sdíleného nastavení na cloudu.

Správce sdíleného nastavení v cloudu

První uživatel, který do cloudu nahraje svoje lokální nastavení, se automaticky stává správcem sdíleného nastavení na cloudu.

Uživatel, který je označen jako správce sdíleného nastavení na cloudu, může toto nastavení měnit. Změny v nastavení v jeho Balíkobotu se uložído cloudu a budou dostupné pro ostatní uživatele.

Uživatel, který není označen jako správce sdíleného nastavení na cloudu, nemůže toto nastavení měnit. V Balíkobotu tedy bude mít vždy pouze to nastavení, které do cloudu uložil správce. Do cloudu si může ukládat pouze svoje soukromé nastavení.

Změna správce sdíleného nastavení v cloudu

Pokud chcete změnit správce sdíleného nastavení, tak k tomu slouží zaškrtávátko Chci být správcem sdíleného nastavení. Když ho zaškrtnete, tak vás Balíkobot nastaví jako aktuálního správce sdíleného nastavení (= budete moci nastavení měnit) a původního správce odstraní.

Soukromé nastavení v cloudu

Každý uživatel může mít v cloudu svoje soukromé nastavení, ke kterému ostatní uživatelé nemají přístup a nemohou mu ho měnit. Jedná se např. o:

  • Přístupové údaje do Pohody
  • Přístupové údaje do FlexiBee
  • Nastavení výchozího profilu
  • Datum aktualizace číselníku dopravců (ukládá se automaticky, nelze změnit)
  • Nastavení čtečky atd.

Pokud chcete tyto údaje ukládat do svého soukromého nastavení (a tedy nepřebírat nastavení od správce), tak si zaškrtnete příslušná políčka.

Obsah