Expedice z Pohody s využitím výrobních čísel a šarží

Tato kapitola platí pouze pro Pohodu.

Balíkobot podporuje základní expedici přes sériová (výrobní/evidenční) čísla a šarže. Postup je následující:

 1. V číselníku zásob v Pohodě musíte mít nadefinované skladové zásoby včetně evidenčních čísel nebo šarží.
 2. V Pohodě si připravíte faktury nebo objednávky nebo výdejky, a do nich dáte skladové položky, které chcete vyexpedovat. Položky na dokladech budou uvedeny buďto s vybraným konkrétním výrobním číslem, a nebo bez výrobních čísel.

 3. Doklady pro expedici si z Pohody natáhnete do Balíkobotu standardním způsobem, nejlépe přes čtečku čárových kódů.
 4. Při otevření okna s expedicí se k položkám dokladu načte z Pohody seznam všech dostupných výrobních čísel a šarží (pokud to máte v Balíkobotu takto nastaveno). Načtení chvilku trvá.
 5. Pomocí čtečky čárových kódů nebo ručně si „napípáte“ a vyexpedujete požadovaná výrobní čísla k jednotlivým položkám.
 6. Do zkontrolovaných položek se nastaví „napípaná“ výrobní čísla.
 7. Po odeslání dat dopravcům se k danému dokladu v Pohodě zapíšou vyexpedovaná sériová čísla (pokud to máte v Balíkobotu takto nastaveno).
 8. Zároveň se v Pohodě odečte odpovídající množství vyexpedovaných výrobních čísel z aktuálního stavu skladu.

Dvojí kontrola expedice – přes EAN a přes výrobní číslo

Pokud si čtečkou napípnete EAN kontrolované položky a tato položka má pod sebou nějaká výrobní čísla (alespoň jedno), tak se zobrazí dialog, ve kterém musí skladník to správné výrobní číslo vybrat (ručně nebo čtečkou). Dokud se to správné výrobní číslo nenapípne nebo nevybere ručně, tak se položka nepřesune mezi zkontrolované. Tím lze kontrolu, že bude vyexpedována položka se správným EAN a zároveň se správným výrobním číslem.

Omezení expedice s výrobními čísly:

 1. Při zpětném zápisu výrobních čísel do Pohody neprobíhá žádná další kontrola ani validace dat. Pohoda neumí zapsat výrobní čísla k dokladu přes oficiální XML rozhraní, proto jsou všechny zápisy výrobních čísel a odečty z aktuálního stavu skladu prováděny mimo Pohodu „natvrdo“ přímo do databáze.
 2. Odečet vyexpedovaných výrobních čísel z aktuálního stavu skladu se neprojeví v seznamu pohybů v Pohodě.
 3. Odečet vyexpedovaných výrobních čísel z aktuálního stavu skladu se provádí pouze u vydaných faktur a výdejek. U přijatých objednávek se tento odečet z aktuálního stavu skladu neprovádí, pouze se zapíšou vyexpedovaná výrobní čísla k položkám objednávky.
 4. Vyexpedovaná výrobní čísla a stavy skladů se do Pohody zapisují se zpožděním až při předání dat dopravcům, nikoli dříve. Je to proto, že před předáním dat dopravcům můžete vyexpedované položky libovolně měnit a bylo by technicky velmi náročné uhlídat synchronizaci výrobních čísel mezi Balíkobotem a Pohodou.
 5. Probíhá pouze omezená kontrola na to, aby nebylo možné vyexpedovat větší množství skladové zásoby než je na skladě v Pohodě. Nicméně vzhledem k tomu, že odečet vyexpedovaných výrobních čísel ze skladu probíhá do Pohody se zpožděním až po odeslání dat dopravcům, nelze na tuto kontrolu 100% spoléhat.
 6. Pokud vyexpedujete větší množství výrobního čísla, než je aktuální stav skladu v Pohodě, bude do Pohody zapsán záporný stav skladu.
 7. K jedné každé položce lze „napípat“ pouze jedno výrobní číslo nebo jednu šarži. Pokud chcete vyexpedovat více šarží (třeba tři) k jedné skladové zásobě, musíte si nejdříve v Pohodě v daném dokladu založit odpovídající počet (tři) položek dokladu s touto skladovou zásobou. Balíkobot neumí sám od sebe „rozhodit“ více šarží na více položek.
 8. Není řešeno přepisování starých výrobních čísel, pokud už u položek dokladu máte nějaká výrobní čísla vybrána. Doporučuji proto před expedicí dokladu mít všechna výrobní čísla u položek dokladu smazaná (prázdná). Pokud už nějaká výrobní čísla u položek dokladu budete mít a doklad proběhne expedicí s volbou nových výrobních čísel, tak se vám „rozjedou“ stavy skladu u původních výrobních čísel.

Nastavení expedice výrobních čísel

V menu Nastavení/Expedice jsou tři zaškrtávátka.

 • Používat výrobní čísla a šarže – tím si zapnete možnost používat výrobní čísla a šarže z Pohody.
 • Načítat výrobní čísla a šarže z Pohody:
  • Pokud zaškrtnete, tak se pro každou skladovou položku budou všechna dostupná výrobní čísla a šarže vždy načítat z Pohody z agendy Evidenční čísla. Výrobní čísla již nastavená u položek v dané objednávce/faktuře/výdejce se budou ignorovat, doporučuji proto tam žádná výrobní čísla neuvádět.
  • Pokud nezaškrtnete, tak se pro každou skladovou položku použije pouze to výrobní číslo, které je již nastaveno u této položky v dané objednávce/faktuře/výdejce. Žádná další výrobní čísla a šarže nebudou v expedici dostupná. Zároveň Balíkobot nebude aktualizovat stav skladu, protože veškeré změny výrobních čísel a jejich množství proběhnou přímo v Pohodě. Budete tedy moct v expedici „napípnout“ pouze to jedno výrobní číslo, které už v položce dokladu máte, žádné jiné.
 • Ukládat expedovaná výrobní čísla a šarže zpět do Pohody – Zaškrtněte, pokud chcete po odeslání zásilky uložit vyexpedovaná výrobní čísla a šarže zpět do Pohody k danému dokladu a odečíst množství vyexpedovaných výrobních čísel z aktuálního stavu skladu. Pro správné fungování si musíte nastavit zápis dat do Pohody.
Obsah