Expedice z FlexiBee s výběrem šarží

Tato kapitola platí pouze pro FlexiBee. Pro expedici šarží z FlexiBee musíte mít licenci FlexiBee Premium, protože v nižších licencích nejsou podporované uživatelské dotazy.

Balíkobot podporuje expedici faktur se skladovými položkami a s výběrem šarže při expedici. Postup je následující:

 1. V ceníku ve FlexiBee musíte mít nadefinované ceníkové položky včetně šarží.
 2. Ve FlexiBee si vytvoříte faktury, a do nich dáte ceníkové položky se šaržemi, které chcete vyexpedovat. Položky na faktuře budou uvedeny buďto s vybranou šarží nebo bez šarže.
 3. Doklady pro expedici si nahrajete do Balíkobotu standardním způsobem, nejlépe přes čtečku čárových kódů.
 4. Při otevření okna s expedicí se k položkám dokladu načte z FlexiBee seznam všech dostupných šarží (pokud to máte v Balíkobotu takto nastaveno).
 5. Pomocí čtečky čárových kódů nebo ručně si „napípáte“ a vyexpedujete požadované šarže k jednotlivým položkám.
 6. Do zkontrolovaných položek se nastaví vyexpedované šarže.
 7. Po odeslání dat dopravcům se k faktuře ve FlexiBee zapíšou vyexpedované šarže (pokud to máte v Balíkobotu takto nastaveno).
 8. Zároveň se ve FlexiBee propíšou šarže i k výdejce, která je svázaná s fakturou.

Dvojí kontrola expedice – přes EAN a přes šarži

Pokud si čtečkou napípnete EAN kontrolované položky a tato položka obsahuje nějaké šarže (alespoň jednu), tak se zobrazí dialog, ve kterém musí skladník tu správnou šarži vybrat (ručně nebo čtečkou). Dokud se to správná šarže nenapípne nebo nevybere ručně, tak se položka nepřesune mezi zkontrolované. Tím lze kontrolu, že bude vyexpedována položka se správným EAN a zároveň se správnou šarží.

Omezení expedice se šaržemi:

 1. Při zpětném zápisu šarží do FlexiBee neprobíhá žádná další kontrola dat.
 2. Expedice přes šarže je možná pouze u vydaných faktur. Není možná u přijatých objednávek a u výdejek.
 3. Vyexpedované šarže se do FlexiBee zapisují až při předání dat dopravcům, nikoli dříve. Je to proto, že před předáním dat dopravcům můžete vyexpedované položky libovolně měnit.
 4. K jedné každé ceníkové položce lze vyexpedovat pouze jednu šarži. Pokud chcete vyexpedovat více šarží (třeba tři) k jedné ceníkové položce, musíte si nejdříve ve FlexiBee v daném dokladu založit odpovídající počet (tři) položek dokladu s touto ceníkovou položkou. Balíkobot neumí sám od sebe „rozhodit“ více šarží na více položek.
 5. Není řešeno přepisování starých šarží, pokud už u položek dokladu máte nějaké šarže vybrané. Doporučuji proto před expedicí dokladu mít všechny šarže u položek dokladu smazané (prázdné). Pokud už nějaké šarže u položek dokladu budete mít a doklad proběhne expedicí s volbou nových šarží, tak se vám povodní šarže u dokladu ve FlexiBee přepíšou.

Nastavení expedice šarží

V menu Nastavení/Expedice jsou tři zaškrtávátka.

 • Používat v expedici šarže – tím si zapnete možnost používat šarže z FlexiBee.
 • Načítat šarže z FlexiBee:
  • Pokud nezaškrtnete, tak se pro každou ceníkovou položku použije pouze ta šarže, která je již nastavena u této položky v dané faktuře. Žádné další šarže nebudou v expedici dostupné. Budete tedy moct vyexpedovat pouze tu jednu šarži, kterou už v položce dokladu máte, žádnou jinou.
  • Pokud zaškrtnete, tak se pro každou ceníkovou položku budou všechny dostupné šarže vždy načítat z FlexiBee ze seznamu šarží. Šarže již nastavená u položek v dané faktuře se budou ignorovat, doporučuji proto tam žádná výrobní čísla neuvádět.
  • Seznam šarží z FlexiBee lze načítat pouze přes Uživatelské dotazy, nikoli přes standardní API. Proto musíte kliknout na tlačítko Vytvoř uživatelský dotaz, pomocí kterého si ve FlexiBee vytvoříte uživatelský dotaz, pomocí kterého pak bude Balíkobot načítat seznam šarží. ID vytvořeného uživatelského dotazu se pak samo předvyplní do políčka.
 • Ukládat expedované šarže zpět do FlexiBee – Zaškrtněte, pokud chcete po odeslání zásilky uložit vyexpedované šarže zpět do FlexiBee k danému dokladu.
Obsah