3.1 Výpočet váhy a objemu ze skladových položek

Výpočet váhy ze skladových položek

Balíkobot umí vypočítat váhu zásilky pomocí součtu hmotností skladových položek, které jsem expedované v dané zásilce. Tato funkce funguje pro Pohodu, FlexiBee i Shoptet.

Funkci zapnete v menu Nastavení/Ostatní – je tam zaškrtávátko Automaticky vypočítat váhu ze skladových karet. Potom se Balíkobot po každém načtení dokladu „podívá“ do skladových karet a pro skladové položky u načtených dokladů si vyhledá hmotnosti. Následně vypočítá váhu zásilky jako součet hmotnosti krát počet kusů u jednotlivých skladových položek.

Pro správné fungování je potřeba mít u skladových karet zadané hmotnosti v kg.

Váha zásilky se vypočítá pouze v případě, že stávající váha zásilky zadaná v parametrech zásilky je nulová. Pokud je již nějaká váha zásilky zadaná (ručně, přes interní poznámku, předchozím výpočtem atd.), tak se váha nedopočítá. Pokud byste chtěli váhu zásilky znovu dopočítat, tak musíte předchozí váhu nejdříve smazat v parametrech zásilky.

Pokud se jedná o paletovou zásilku, tak se pro výchozí manipulační jednotku v dané zásilce nastaví i vypočítaná váha.

Výpočet váhy v Pohodě

Pro uživatele Pohody je potřeba mít nastavená přístupová práva tak, aby uživatel zadaný v Balíkobotu měl přístup do skladových karet. Jinak se váha nevypočítá.

Pokud je zapnutý výpočet váhy, tak načtení dokladů z Pohody do Balíkobotu trvá malinko déle, protože se údaje o hmotnostech načítají z Pohody zvlášť.

Výpočet objemu ze skladových položek

Balíkobot umí vypočítat objem zásilky pomocí součtu objemů skladových položek, které jsem expedované v dané zásilce. Tato funkce funguje pro Pohodu i FlexiBee.

Funkci zapnete v menu Nastavení/Ostatní je tam zaškrtávátko Automaticky vypočítat objem zásilky ze skladových karet. Potom se Balíkobot po každém načtení dokladu „podívá“ do skladových karet a pro skladové položky u načtených dokladů si vyhledá objemy. Následně vypočítá objem zásilky jako součet objemů krát počet kusů u jednotlivých skladových položek.

Pro správné fungování je potřeba mít u skladových karet zadané objemy v m3.

Objem zásilky se vypočítá pouze v případě, že stávající zadaný objem zásilky v parametrech zásilky je nulový. Pokud je již nějaký objem zásilky zadaný (např. ručně, předchozím výpočtem atd.), tak se objem nedopočítá. Pokud byste chtěli objem zásilky znovu dopočítat, tak musíte předchozí objem nejdříve vynulovat v parametrech zásilky.

Výpočet objemu v Pohodě

Pro uživatele Pohody je potřeba mít nastavená přístupová práva tak, aby měl uživatel přístup do skladových karet. Jinak se objem nevypočítá.

Pokud je zapnutý výpočet váhy, tak načtení dokladu z Pohody do Balíkobotu trvá malinko déle, protože se údaje o objemech načítají z Pohody zvlášť.

Obsah