Nastavení exportu produktů ze Shoptetu

Pokud budete chtít před tiskem štítků kontrolovat obsah zásilky přes čárové kódy (tedy čtečkou odpípat expedované zboží a porovnat ho s položkami na objednávce, viz Kontrola obsahu zásilky), tak je potřeba, aby se do Balíkobotu ze Shoptetu exportoval seznam produktů. V exportu produktů jsou totiž obsaženy EAN kódy a další kódy k produktům, podle kterých se pak kontroluje obsah zásilky.

Pokud obsah zásilky kontrolovat nechcete a chcete jen tisknout štítky a odesílat zásilky, tak export produktů ze Shoptetu vůbec řešit nemusíte.

Pro export produktů využijeme systémový export přímo ze Shoptetu. V Shoptetu v menu Produkty/Export zaškrtnete Systémový kompletní export XML. Část Filtr exportovaných produktů ponecháte prázdnou.

Adresu exportu (permanentní odkaz zvoleného exportu) potom zkopírujete do Balíkobotu do sekce Nastavení/Napojení/Shoptet/Adresa exportu produktů.

Interval stahování exportu produktů ze Shoptetu

Dále si v Balíkobotu můžete nastavit, jak často se má seznam produktů ze Shoptetu stahovat. Stažení se provede před každou kontrolou obsahu zásilky, pokud je aktuálně stažený export starší než zadaný interval. Pokud máte v Shoptetu velký počet produktů, tak bude stažení chvilku trvat.

Pokud zvolíte variantu Vždy načítat produkty online přímo ze Shoptetu, tak se před každou kontrolou obsahu zásilky načtou ze Shoptetu online právě ty produkty, které jsou v dané objednávce. Každá kontrola bude tedy kvůli online načítání produktů trvat chvilku déle, ale produkty budou vždy aktuální.

U objednávek načtených do hlavní tabulky Balíkobotu se produkty ze Shoptetu ukládají do mezipaměti, aby bylo načítání přece jenom trochu rychlejší. Mezipaměť s produkty se vymaže vždy, když se vyprázdní hlavní tabulka v Balíkobotu.

Obsah