Fakturační a dodací adresa, kontaktní údaje

Balíkobot umí expedovat na:

  • konečného příjemce
  • odběratele
  • fakturační adresu

Kontaktní osoba je vždy navázaná na expediční adresu (konečný příjemce, odběratel, fakturační adresa).

Adresa

Výběr adresy probíhá následovně:

  • Pokud je na dokladu v Money uveden konečný příjemce, expeduje se na konečného příjemce. Jméno kontaktní osoby se použije z adresy konečného příjemce.

  • Pokud konečný příjemce není uveden, expeduje se na odběratele. Jméno kontaktní osoby se použije z adresy odběratele.

  • Pokud je odběratel shodný jako fakturační adresa, expeduje se na fakturační adresu. Jméno kontaktní osoby se použije z fakturační adresy.

Telefon, e-mail

  • Telefon a e-mail se načte z údajů u kontaktní osoby (z konečného příjemce nebo odběratele), pokud je vyplněná.

  • Pokud kontaktní osoba nemá vyplněný telefon a mail, načtou se tyto údaje z provozovny, která je vybraná v adrese.

  • Pokud provozovna nemá vyplněný telefon a mail nebo není vybraná v adrese, načtou se tyto údaje z firemního spojení.

Obsah