Nastavení výdejní pobočky

Výdejní pobočka se z Pohody do Balíkobotu načte buďto z adresy, nebo z položky dokladu nebo z volitelného parametru nebo z datové struktury.

Adresa výdejní pobočka v adrese dokladu

Pokud máte adresy výdejních poboček v adrese (dodací nebo fakturační), tak Balíkobot umí z této adresy rozpoznat výdejní pobočku a nastavit ji k zásilce. V menu Nastavení/Výdejní pobočky si zaškrtnete nastavení výdejních poboček podle dodací adresy.

Ulice musí obsahovat ulici a číslo popisné dané výdejní pobočky a město musí obsahovat město výdejní pobočky.

ID výdejní pobočky v adrese dokladu

Pokud máte v adrese ID výdejního místa v hranatých závorkách za názvem města (dělá to tak např. EshopRychle), tak Balíkobot umí toto ID také načíst a nastavit podle něj výdejní pobočku. V menu Nastavení/Výdejní pobočky si zaškrtnete nastavení výdejních poboček podle dodací adresy.

Výdejní pobočka v položce dokladu

Pokud máte výdejní pobočku v položce dokladu (dělá to tak např. Shoptet), tak Balíkobot umí z této adresy rozpoznat výdejní pobočku a nastavit ji k zásilce. Přesný popis nastavení je zde.

V položce musí být uvedena buďto adresa výdejní pobočky nebo ID výdejní pobočky.

Samotné ID výdejní pobočky v položce objednávky
ID výdejní pobočky včetně adresy v položce objednávky

Výdejní pobočka ve volitelném parametru u Pohody E1

Pokud používáte Pohodu E1 a ID výdejního místa máte v Pohodě ve volitelném parametru, tak si do Balíkobotu do Nastavení/Pohoda můžete zadat název tohoto volitelného parametru a Balíkobot z něj pak bude nahrávat výdejní místo. Typ tohoto volitelného parametru v Pohodě musí být Text.

Výdejní pobočka v datové struktuře

Nastavení výdejní pobočky z datové struktury je popsáno zde.

Obsah