Nastavení pracovního postupu se čtečkou

Vytvoření a tisk štítku hned po načtení dokladu čtečkou

Pokud chcete, aby se po naskenování a vyhledání dokladu hned vytvořil a vytiskl štítek, je potřeba si to zaškrtnout v Nastavení/Ostatnízaškrtávátko Při použití čtečky automaticky vytvořit a vytisknout štítek.

Pokud chcete tisknout štítky na Zebře nebo jiné kotoučové tiskárně, tak si nastavíte tisk na Zebru.

Změna parametrů zásilky přes vytvořením štítku

Pokud chcete před vytvořením štítku ještě změnit parametry zásilky (např. počet kusů u vícekusové zásilky, váhu zásilky, rozměry atd.), tak si můžete nastavit, aby se vám po naskenování dokladu čtečkou automaticky otevřelo okno s parametry. V okně si potom můžete změnit parametry zásilky a po potvrzení změn se může automaticky vytvořit a vytisknout štítek.

Vytisknutí štítku při opakovaném naskenování dokladu s existujícím štítkem

Pokud naskenujete čtečkou doklad, který již štítek má, tak se štítek automaticky vytiskne znovu. Pokud štítek při opakovaném naskenování dokladu nechcete tisknout, tak si zaškrtnete Při naskenování již existujícího štítku NEVYTVÁŘET a NETISKNOUT štítek znovu.

Aktualizace dat dokladu pomocí čtečky

Pokud už máte v Balíkobotu nahraný doklad a chcete, aby se po opětovném naskenování stejného dokladu zaktualizovala data ze zdrojového systému (např. jste změnili v Pohodě adresu atd.), tak si toto chování můžete zapnout v Nastavení/Ostatnízaškrtávátko Při naskenování již existujícího dokladu v tabulce provést aktualizaci dat ze zdrojového systému.

Pokud chcete doklad aktualizovat ručně, tak postup je popsán v Ruční aktualizace dokladu.

Obsah