Práce se zásilkami

Zásilky je možné expedovat ze Shoptetu z přijatých objednávek.

Balíkobot funguje tak, že nejdříve ze Shoptetu do Balíkobotu hromadně nahrajete vybrané objednávky a následně s nimi v Balíkobotu pracujete (tisknete štítky, odesíláte data dopravcům atd.).

Objednávky můžete nahrávat ze Shoptetu do Balíkobotu dvojím způsobem:

  1. Hromadně za zvolené časové období.
  2. Jednotlivě přes čárové kódy.

Pokud chcete před tiskem štítků kontrolovat obsah zásilky (tedy to, zda obsah zásilky odpovídá položkám na objednávce), tak postup je popsán v kap. Kontrola obsahu zásilky.

Hromadné nahrávání dokladů ze Shoptetu do Balíkobotu

Na hlavní obrazovce Balíkobotu máte přednastavené časové období, které jste si nadefinovali v kap. Nastavení exportu objednávek. Můžete si v něm změnit vlastní časové období, podle kterého chcete ze Shoptetu načíst objednávky vytvořené v tomto období.

Časové období pro načtení objednávek lze také úplně vypnout. Tím se vám ze Shoptetu načtou do Balíkobotu všechny objednávky z exportu definovaném v kap. Nastavení exportu objednávek. Musíte si tedy dát pozor na to, jak jste si export v Shoptetu nadefinovali, protože v expertu může být velmi mnoho objednávek.

Po nastavení časového období kliknete na Načíst objednávky a podle zadaného časového období se vám načtou odpovídající objednávky ze Shoptetu, které byly v Shoptetu vytvořené v tomto období.

Nebojte se do Balíkobotu nahrát víc objednávek, než potřebujete. V Balíkobotu si pak můžete ještě jemněji nastavit množinu dokladů, se kterou chcete pracovat, viz Výběr dokladů pro hromadnou akci.

K tomuto způsobu expedice nepotřebujete žádné příplatkové prémiové funkce.

Po načtení dokladů pokračujete v běžné práci se zásilkami – vytvoření štítku, odeslání dat dopravcům atd. Viz Práce se zásilkami.

Nahrávání jednotlivých dokladů ze Shoptetu do Balíkobotu

Objednávky je možné ze Shoptetu do Balíkobotu nahrávat i pomocí čárových kódů.

Postup při hledání a nahrávání jednotlivých dokladů je následující:

  1. Čtečkou si „pípnete“ čárový kód na objednávce, kód musí obsahovat číslo dokladu. Pokud hledáte ručně (bez čtečky), tak číslo objednávky napíšete do vyhledávacího políčka a dáte ENTER.
  2. Balíkobot se pokusí vyhledat objednávku v hlavní tabulce v Balíkobotu. Pokud objednávku v tabulce nenajde, pokusí se ji najít v Shoptetu podle čísla objednávky.
  3. Pokud je objednávka v Shoptetu nalezena, načte se do tabulky v Balíkobotu a Balíkobot „pípne“.
  4. Po načtení objednávky do Balíkobotu se může automaticky vytvořit a vytisknout štítek.

„Napípnuté“ číslo objednávky se v Shoptetu hledá vždy v rámci zadaného časového období. Takže např. pokud máte časové období v Balíkobotu nastavené na 24.2. – 5.3. a „pípnete“ si objednávku číslo 12345, tak se toto číslo vyhledá v Shoptetu pouze v objednávkách vytvořených v období 24.2. – 5.3. Pokud byla objednávka 12345 vytvořená v Shoptetu třeba 20.2., tak se do Balíkobotu nenahraje!

Více o expedici přes čtečky viz Expedice přes čtečky.

Při nahrávání objednávek přes čtečku čárových kódů je potřeba mít čtečku nastavenou a aktivovanou.

Hromadné i jednotlivé nahrávání objednávek lze podle potřeby kombinovat, takže můžete např. tisknout štítky jednotlivě přes čárové kódy, ale odesílat data dopravcům můžete hromadně přes časové období atd.

Obsah