Přenos nastavení cloudu mezi uživateli

Pokud bude přístup do cloudu využívat více uživatelů (ať už přes vzdálenou plochu nebo ze samostatných počítačů), tak si připojení do cloudu nastavíte u prvního uživatele a potom si nastavení rozkopírujete k dalším uživatelům. K tomu slouží tlačítka Ulož nastavení cloudu do souboru (to použijete u prvního uživatele) a Načti nastavení cloudu ze souboru (to použijete u dalších uživatelů).