Pravidelné spouštění automatického odeslání dat přes Plánovač úloh

Přes Plánovač úloh ve Windows si můžete nastavit pravidelné automatické spouštění odesílání dat dopravcům. Balíkobot se spustí v nastavenou hodinu (třeba v noci), odešle data, provede další činnosti (odešle klientům e-maily a SMS, zapíše zásilky do Pohody, vytiskne předávací protokoly atd.) a ráno máte v e-mailu aktuální report.

Automatické pravidelné spouštění odesílání dat si nastavíte pomocí tlačítka Vytvořit úlohu v Plánovači úloh. Tím se do Plánovače úloh ve Windows založí nová plánovaná úloha, která se bude spouštět denně v nastavený čas. Úloha se bude spouštět s parametry, které jste měli v Balíkobotu aktivní v okamžiku vytvoření plánované úlohy – vybraný profil, časové období, vybraná agenda, vybraný filtr, vybraný dopravce.

Můžete si samozřejmě založit více plánovaných úloh současně, s různými parametry a různými časovými obdobími. Jedna úloha může odesílat data dopravci A, druhá dopravci B atd.

Vytvořená naplánovaná úloha se uloží do Plánovače úloh do složky Balikobot-automaty pod názvem Balíkobot odeslání dat + vstupní parametry.

Po vytvoření úlohy v Plánovači úloh doporučuji spustit Plánovač, kliknout na úlohu pravým tlač. myši a spustit ji. Mělo by proběhnout odeslání dat a poslání reportu e-mailem.

Data o zásilkách se opravdu odešlou dopravcům, je tedy potřeba to zkoušet na zásilkách, které chcete opravdu odeslat!

Po spuštění úlohy z Plánovače úloh (automaticky nebo na vyžádání) se provedou následující činnosti:

  • Spustí se Balíkobot.
  • V Balíkobotu se načte profil platný při vytvoření plánované úlohy. Z profilu se načte veškeré nastavení.
  • V Balíkobotu se nastaví časové období vybrané při vytvoření plánované úlohy.
  • V Balíkobotu se nastaví agenda vybraná při vytvoření plánované úlohy.
  • V Balíkobotu se nastaví doplňkový filtr vybraný při vytvoření plánované úlohy – odeslání všech zásilek nebo jen zaškrtnutých.
  • V Balíkobotu se nastaví dopravce vybraný při vytvoření plánované úlohy – odeslání zásilek všem dopravcům nebo jednomu vybranému.
  • Adresy pro zaslání e-mailového reportu se vyplní z načteného profilu, nenastavují se ve vstupních parametrech příkazové řádky.
  • Provede se odeslání dat dopravcům dle nastavených parametrů, popř. další činnosti (odeslání e-mailů a SMS klientům, tisk předávacích protokolů atd.), odešle se e-mailový report a data o zásilkách se uloží do zdrojového systému.
  • Balíkobot se ukončí.

Standardně se úloha v Plánovači spouští pod aktuálně přihlášeným uživatelem, který úlohu vytvořil. Pokud není tento uživatel ve Windows přihlášen, tak se úloha nespustí. Pokud chcete úlohu spouštět nezávisle na přihlášeném uživateli, tak na název úlohy klepnete pravým tlačítkem myši, vyberete Vlastnosti a ve vlastnostech zvolíte Spustit nezávisle na přihlášení uživatele.

Automat přes Plánovač úloh je vždy potřeba spouštět v kontextu uživatele, který má v Balíkobotu zadanou prémiovou licenci na Automaty a který má v Balíkobotu v Nastavení/Automaty zaškrtnuto Chci automaticky odesílat data dopravcům. Pokud budete Balíkobot spouštět např. v kontextu systémového uživatele Windows, tak se automat nespustí, protože systémový uživatel Windows nemá v Balíkobotu zadanou licenci.