Zadávání samostatných zásilek

Se samostatnými zásilkami pracujete na záložce Samostatné zásilky.

Datový adresář pro samostatné zásilky

Datový adresář pro samostatné zásilky je již přednastaven a shoduje se s datovým adresářem nastaveným v kap. Datový adresář.

Vložení samostatné zásilky

Pro vložení samostatné zásilky kliknete na tlačítko Nová zásilka. Do formuláře vedle tabulky vyplníte základní údaje o zásilce (datum vystavení, číslo zásilky, dopravce, dobírku, dodací adresu atd.) a kliknete na Uložit. Tím se zásilka uloží do databáze a zobrazí se v tabulce zásilek.

Načtení existujících samostatných zásilek

Pokud chcete pracovat s již existujícími samostatnými zásilkami, tak si nad tabulkou zvolíte časové období, kterému má odpovídat datum vytvoření zásilky. Pak kliknete na Načíst uložené zásilky. Tím se načtou zásilky z databáze podle zvoleného datumu vytvoření zásilky a zobrazí se v tabulce.

V tabulce si dále můžete zobrazit pouze zásilky bez štítků (tzn. zásilky, které ještě nemají vytvoření štítek) a nebo neodeslané zásilky (tzn. zásilky, které ještě nebyly datově předány dopravci).

Úprava samostatné zásilky

Pokud chcete změnit již vytvořenou samostatnou zásilku, stačí na ní v tabulce kliknout. Tím se zásilka vyplní do editačních políček vedle tabulky a můžete údaje změnit. Poté kliknete na Aktualizovat (pokud chcete změněné údaje uložit ke stejné zásilce) nebo na Uložit jako novou (pokud chcete zásilku zkopírovat a vytvořit z ní novou zásilku).

Pokud již pro zásilku existuje vytvořený štítek, nedají se údaje o zásilce změnit. Zásilka se ale dá zkopírovat do nové zásilky.

Smazání samostatné zásilky

V tabulce v každém řádku je tlačítko Smaž zásilku, pomocí kterého můžete samostatnou zásilku smazat z databáze. Smažou se také veškeré údaje o zásilce – štítek, informace o odeslání a doručení zásilky.

Obsah