Hlavní vlastnosti modulu Balíkobot

Stačí čtečkou „pípnout“ doklad. Balíkobot se automaticky postará o zbytek procesu expedice:

Podpora všech dopravců

Jsou podporováni všichni hlavní dopravci včetně paletových dopravců, kromě několika výjimek. Podporu chybějících dopravců a chybějících služeb lze řešit individuálně.

Podpora všech variant Pohody

Aplikaci lze napojit na libovolnou Pohodu – MDB, SQL i E1. Balíkobot umí komunikovat i se slovenskou Pohodou a podporuje i situaci, kdy odesílatelem je slovenská firma se zásilkami v EUR.

Napojení na další systémy

Napojení na FlexiBee

Dále je modul napojen na účetní systém FlexiBee. Všechny běžné a prémiové funkce jsou k dispozici.

Napojení na Shoptet

Dále je modul napojen na e-shopový systém Shoptet. Všechny běžné a prémiové funkce jsou k dispozici.

Modul má oproti standardnímu balíkobotu v Shoptetu navíc další funkce:

V rámci prémiové funkce Automaty je možné propsat číslo zásilky zpět do Shoptetu k dané objednávce a automaticky nastavit stav objednávky v Shoptetu na základě stavu zásilky.

Napojení na Retailys

Dále je modul napojen na e-shopový systém Retailys.cz.

Napojení na Weby24

Dále je modul napojen na e-shopový systém Weby24.cz. Všechny běžné a prémiové funkce jsou k dispozici.

Napojení na BaseLinker

Dále je modul napojen na e-shopový systém BaseLinker.com. Všechny běžné a prémiové funkce jsou k dispozici.

Více možností workflow při expedici zásilek

Aplikace umožňuje několik různých pracovních postupů při expedici zásilek:

Hromadná expedice

Expedice jednotlivých dokladů pomocí čtečky čárových kódů

Všechny výše zmíněné pracovní postupy lze kombinovat podle potřeby.

Podpora dotykových displejů

S programem lze pracovat na běžném PC a lze ho ovládat i přes dotykový displej.

Propisování dat zpět do Pohody – prémiová funkce

Zpět do Pohody se propisuje číslo balíku, trackovací URL, datum odeslání zásilky, datum doručení zásilky, stav zásilky. Data se zapisují buďto do interní poznámky (Pohoda MDB/SQL) nebo do volitelných parametrů (Pohoda E1).

Expedice přes čárové kódy – prémiová funkce

Program podporuje práci se čtečkami čárových kódů při následujících činnostech:

Jsou podporovány sériové, Bluetooth i USB čtečky, preferované jsou sériové čtečky nebo Bluetooth čtečky s protokolem Bluetooth SPP. Jednoduše předáte skladníkovi seznam vytisknutých faktur, skladník si je „napípá“ a automaticky se mu vytiskne štítek. Jednodušší už to být nemůže.

Kontrola obsahu zásilky

Balíkobot navíc obsahuje funkci pro kontrolu obsahu zásilky pomocí čtečky čárového kódu. Zboží v zásilce se „napípá“ a porovná se se zbožím na faktuře nebo objednávce. Snadno se tak dohledají chybějící nebo přebytečné položky. Kontrolu lze provádět přes čárové kódy (EAN, PLU), nebo ručně.

U Pohody a FlexiBee je při kontrole obsahu zásilky možné expedovat i výrobní/evidenční/sériová čísla s možností zpětného zápisu vyexpedovaných výrobních čísel zpět do Pohody/FlexiBee k danému dokladu.

Vychystávání více objednávek současně přes mobilní aplikaci – prémiová funkce

Balíkobot podporuje vychystávání více objednávek současně, neboli tzv. expediční list, ideálně ve spojení s mobilní aplikací:

  • Zobrazíte si v Balíkobotu expediční list pro např. 4 objednávky.
  • Expediční list se nahraje do mobilní aplikace.
  • S mobilem a expediční klecí chodíte po skladu, skenuje zboží a dáváte ho do krabic.
  • Napickované objednávky z mobilní aplikace se online nahrávají zpět do Balíkobotu.

Automatické funkce – prémiová funkce

Automatické odesílání dat dopravcům a automatická kontrola stavu zásilky

Nemusíte ručně odesílat data dopravcům a ručně kontrolovat stavy zásilek. Program to v automaticky udělá za vás – odešle data, zkontroluje stavy, vše zapíše do Pohody a pošle vám report na e-mail.

Automatické akce na základě stavu zásilky

Balíkobot umí na základě stavu zásilky automaticky provést různé akce – poslat klientovi e-mail nebo SMS, provést akce v napojeném systému (Pohoda, FlexiBee, Shoptet) atd.

Vážení zásilek a výpočet váhy – prémiová funkce

Aplikace umožňuje připojení obchodní váhy. Váha automaticky zváží balík a doplní k zásilce naváženou hmotnost, uživatel nemusí váhu vyplňovat ručně. Jsou podporované vybrané typy vah.

Program také umí automaticky spočítat váhu zásilky na základě součtu hmotností, které jsou zadané na jednotlivých skladových kartách.

Síťový a terminálový režim

Aplikace může fungovat v síťovém režimu. Data jsou uložena na sdíleném disku a mají k nim přístup všichni uživatelé. S programem může pracovat více uživatelů současně.

Balíkobot a Pohoda mohou být zcela oddělené na různých PC, nepotřebují žádný společný server. Komunikace mezi nimi probíhá výhradně přes síť přes protokol HTTP.

Balíkobot může fungovat i v terminálovém režimu s přístupem přes vzdálenou plochu.

Uživatelské profily

Nastavení programu se ukládá do uživatelských profilů. Pomocí profilů lze v programu řešit např. situace typu:

  • podpora více expedičních míst
  • napojení na více účetních jednotek
  • podpora více e-shopů
  • podpora více API klíčů v rámci jedné firmy
  • podpora různých dopravců pro různé firmy

Další funkce

Automatické mapování dopravců a výdejních poboček

Balíkobot umí variabilně namapovat dopravce a výdejní pobočky ze zdrojového systému a správně je přiřadit k zásilce.

Posílání e-mailů a SMS

Balíkobot umí klientům posílat informační e-maily a SMS při odeslání zásilky. Obsah zpráv si můžete nastavit.

Tisk dokladů z Pohody

Balíkobot může k vytisknutým štítkům vytisknout i související primární doklady z Pohody – faktury, objednávky, výdejky. Klient nemusí přepínat mezi Pohodou a Balíkobotem a snadno zkompletuje vytisknuté doklady (faktury) a vytisknuté štítky.

Spojení více objednávek do jedné zásilky

Balíkobot umožňuje spojit více objednávek (faktur/výdejek) do jedné zásilky.

Vytvoření vydané faktury z přijaté objednávky v Pohodě

Pokud expedujete z objednávek v Pohodě, tak balíkobot umí pro každou objednávku vygenerovat vydanou fakturu. Faktura se z objednávky vygeneruje v okamžiku odeslání dat dopravcům. Také si můžete zvolit, zda chcete vytvořenou fakturu rovnou vytisknout a nebo přiložit do e-mailu pro klienta.

Export do Excelu

Veškerá data o zásilkách lze vyexportovat do Excelu a dále s nimi pracovat.

B2A zásilky

Balíkobt podporuje B2A zásilky.

Zápis čísla a stavu zásilky do eshopu – prémiová funkce

Zápis čísla a stavu zásilky do Shoptetu

Pokud používáte Shoptet, tak je možné po odeslání dat zapsat číslo zásilky k objednávce do Shoptetu, a popř. změnit stav objednávky v Shoptetu.

Zápis čísla zásilky do Fastcentriku

Pokud používáte Fastcentrik, tak je možné po odeslání dat zapsat číslo zásilky k objednávce do Fastcentriku, a popř. změnit stav objednávky ve Fastcentriku.

Zápis čísla a stavu zásilky do vašeho vlastního eshopu

Na zakázku je možné napojit Balíkobot na váš vlastní eshop.

Samostatné zásilky – prémiová funkce

Přes Balíkobot je možné posílat i samostatné zásilky. Pokud tedy potřebujete posílat zásilky bez návaznosti na účetní systém (Pohodu, FlexiBee), tak je možné tyto zásilky zadat ručně přímo do prostředí balíkobotu.

Obsah