Cloud Atlas

Atlas je cloud provozovaný přímo výrobcem databáze Mongo. Cloud MondoDB Atlas běží na serverech Azure v Holandsku.

Cloud Atlas úrovně M0 je zdarma, pokud nepřekročíte velikost databáze 500MB. Měsíční cena za vyšší úroveň pak začíná od 9$.

Každý uživatel má svůj vlastní virtuální server, server nesdílíte s ostatními uživateli.

Vytvoření účtu v Cloud Atlas

  1. Nejdříve se zaregistrujete zde: https://www.mongodb.com/cloud/atlas/register
  2. Po ověření mailu pokračujete dále. V úvodním dotazníku vyberete: Build a new application, Application Modernization, C#
  3. Ve výběru typu cloudu kliknete vlevo dole na I‘ll do this later.
  4. Tím se dostanete do přehledu svojí organizace. Popř. se tam můžete dostat kliknutím na zelený lísteček vlevo nahoře.
  5. V menu Settings uvidíte svoje Organization ID, které zadáte do Balíkobotu do Nastavení/Cloud:
  6. V menu Access Manager kliknete na Create API Key:
  7. V dalším dialogu zadáte libovolný popis do pole Description a v Organization Permissions vyberete Organization Project Creator. Potom kliknete na Next.
  8. V dalším dialogu si zkopírujete Public Key a Private Key a zadáte je do Balíkobotu do Nastavení/Cloud. Potom kliknete na Done.

Založení databáze a uživatele v Cloud Atlas

Po vytvoření účtu vložíte Organization ID, Public Key a Private Key do Balíkobotu do Nastavení/Cloud. Potom kliknete na tl. Vytvořit databázi a uživatele. Tím se v cloudu vytvoří všechny potřebné údaje a v Balíkobotu se zobrazí název vaší cloudové databáze. Poté je potřeba restartovat Balíkobot.

Po restartu můžete kliknout na tl. Kontrola spojení.

Název databáze a heslo uživatele se doplní automaticky, prosím tyto údaje neměňte ručně!

Obsah