Typové příklady pro Pohodu

Expedice přes čárové kódy s odesláním dat přes automat

 1. Čtečkou čárových kódů načítáte jednotlivé doklady z Pohody do Balíkobotu.
 2. Automaticky se k nim tisknou štítky na etiketovací tiskárně (Zebra).
 3. Automat podle nastavení sám odešle data dopravcům.

Expedice přes čárové kódy s odesláním dat přes hromadné tlačítko Odeslat data

 1. Čtečkou čárových kódů načítáte jednotlivé doklady z Pohody do Balíkobotu.
 2. Automaticky se k nim tisknou štítky na etiketovací tiskárně (Zebra).
 3. Tlačítkem Odeslat data nad hlavní tabulkou odešlete data dopravcům.

Hromadná jednorázová expedice všech dokladů

 1. V Pohodě si označíte (zaškrtáte) všechny doklady určené k expedici.
 2. Z Pohody si do Balíkobotu tlačítkem Načíst... hromadně nahrajete označené doklady.
 3. V Balíkobotu si hromadně vytvoříte a vytisknete štítky.
 4. Tlačítkem Odeslat data nad hlavní tabulkou odešlete data dopravcům.
 5. V Pohodě si hromadně zrušíte zaškrtnutí označených dokladů.

Hromadná postupná dávková expedice dokladů

 1. V Pohodě si označíte (zaškrtáte) část dokladů určených k expedici.
 2. Z Pohody si do Balíkobotu tlačítkem Načíst... hromadně nahrajete označené doklady.
 3. V Balíkobotu si hromadně vytvoříte a vytisknete štítky k nahraným dokladům.
 4. U nahraných dokladů si v Balíkobotu zrušíte zaškrtnutí.
 5. U nahraných dokladů si v Pohodě zrušíte označení.
 6. Pokud tisknete štítky v dávkách několikrát za den, tak předchozí kroky opakujete podle potřeby.
  • Každé nahrání dokladů tlačítkem Načíst… nahraje do Balíkobotu všechny označené doklady.
  • Doklady, u kterých již byl vytisknutý štítek z předchozího tisku, tak budou v Balíkobotu neoznačené a štítky se k nim opakovaně již nebudou tisknout.
  • Tím pádem se vždy vytvoří a vytisknou pouze štítky k nově nahraným dokladům.
 7. Po ukončení expedice si znovu nahrajete do Balíkobotu všechny vytvořené štítky za daný den.
 8. V Balíkobotu si všechny nahrané štítky hromadně zaškrtnete.
 9. Tlačítkem Odeslat data nad hlavní tabulkou odešlete data dopravcům.

Zjištění čísla zásilky a stavu zásilky u konkrétního dokladu (bez prémiových funkcí)

 1. V Pohodě si označíte (zaškrtnete) doklad, u kterého vás zajímá číslo zásilky.
 2. Z Pohody si do Balíkobotu tlačítkem Načíst... nahrajete označený doklad.
 3. V Balíkobotu vidíte číslo zásilky, popř. můžete zjistit stav.

Zjištění čísla zásilky a stavu zásilky u konkrétního dokladu (s prémiovými funkcemi)

Číslo zásilky a aktuální stav zásilky máte zapsaný v Pohodě přímo u konkrétního dokladu, nemusíte nic hledat.

Obsah