Cloud na vašem firemním serveru

Pokud máte vlastní firemní server, můžete na něm provozovat vlastní databázi Mongo. V tom případě je instalace a provoz databáze zcela ve vaší režii.

Založení databáze a uživatele na vlastním serveru

Nejprve si musíte na svůj server nainstalovat databázi Mongo a založit v ní administrátora. Toto je ve vaší režii.

Potom vložíte název a heslo administrátora do Balíkobotu do Nastavení/Cloud (tyto údaje se v Balíkobotu neukládají, slouží pouze pro jednorázové vytvoření databáze). Potom kliknete na tl. Vytvořit databázi a uživatele. Tím se na vašem Mongo serveru vytvoří všechny potřebné údaje pro přístup a v Balíkobotu se zobrazí název vaší databáze. Poté je potřeba restartovat Balíkobot.

Po restartu můžete kliknout na tl. Kontrola spojení.

Název databáze a heslo uživatele se doplní automaticky, prosím tyto údaje neměňte ručně!

Obsah