Nastavení plateb dobírkou ve FlexiBee

Za dobírku se považují všechny platby, které mají ve FlexiBee v číselníku Formy úhrady na záložce Úhrada nastaveno Forma úhrady: dobírkou. Na zkratce nebo názvu úhrady nezáleží.

  • Pokud jako označení platby dobírkou používáte standardní položku Dobírkou z výchozího číselníku FlexiBee, tak nemusíte nic řešit.
  • Pokud jako označení platby dobírkou používáte individuálně vytvořenou formu úhrady, tak si prosím zkontrolujte, zda u ní máte na záložce Úhrada nastaveno Forma úhrady: dobírkou.