Vytvoření vydané faktury z přijaté objednávky v Pohodě

Pokud expedujete z objednávek v Pohodě, tak Balíkobot umí pro každou objednávku vygenerovat vydanou fakturu. Faktura se z objednávky vygeneruje v okamžiku odeslání dat dopravcům.

Balíkobot pouze vytvoří vydanou fakturu z přijaté objednávky, neřeší odpočet plateb atd.

Funkci si zapnete na záložce Nastavení/Různé. Dále si můžete nastavit:

  • Předkontaci a členění DPH, které budou uvedené k vystavené faktuře. Pokud tyto údaje nevyplníte, tak se na fakturu nastaví automaticky podle nastavení v Pohodě.
  • Výchozí text, který bude uvedený na vystavené faktuře. Pokud text nevyplníte, převezme se text z objednávky.
  • Možnost, zda se jako variabilní symbol na vystavené faktuře má nastavit číslo původní objednávky v Pohodě a nebo hodnota z pole Doklad na objednávce v Pohodě.

Dále si můžete nastavit, zda chcete vytvořenou fakturu rovnou vytisknout (viz Tisk primárních dokladů) a nebo přiložit do informačního e-mailu pro klienta (viz Přiložení PDF faktury do mailu). Tuto fakturu lze přiložit do informačního e-mailu, který se posílá buďto při odeslání dat dopravci, nebo který se posílá např. při doručení zásilky (viz Automaty2).

Možnost odpočtu vydaných zálohových faktur u Pohody SQL/E1

Balíkobot umí na vytvořené koncové faktuře odečíst (jednu nebo více) zálohových faktur, které byly vystavené v Pohodě nad přijatou objednávkou.

Má to několik omezení:

  • Funkce je zatím dostupná pouze pro Pohodu SQL/E1.
  • Funkci lze zapnout pouze na vyžádání pro konkrétního uživatele.
  • Lze odečíst pouze zálohové faktury v Kč, nikoli v cizí měně.
  • Přijatá objednávka nesmí být označena ani Přeneseno ani Vyřízeno. Obojí se nastaví automaticky až při vytvoření koncové faktury z objednávky.
  • Nelze zkontrolovat, zda zálohová faktura byla zaplacená nebo ne. Zálohová faktura se od koncové faktury odečte vždy v plné výši, bez ohledu na výši úhrady.
  • Informace o případné úhradě zálohové faktury se nepropíše do koncové faktury. Propíše se tam pouze číslo zálohové faktury a vazba na zálohovou fakturu.
  • Nekontroluje se, zda celková výše koncové faktury = celková výše zálohové faktury = celková výše objednávky. Zálohová faktura se od koncové faktury prostě odečte tak, jak je.
Obsah