B2A štítky

Metoda B2A slouží k vytvoření objednávky pro přepravu zásilky z místa „B“ (typicky dodavatel nebo předchozí příjemce zásilek klienta) do místa „A“ (expediční místo vyplněné ve vaší klientské zóně na balikobot.cz).

  • B2A štítky nabízejí pouze vybraní dopravci a pouze pro vybrané služby.
  • Přeprava B2A zásilky je objednána okamžitě po vytvoření B2A štítku, neobjednává se samostatně.
  • B2A štítek nelze smazat ani stornovat!
  • B2A štítek nelze vytisknout a nelze k němu samostatně odeslat data.
  • Pokud je k dokladu vytvořen B2A štítek, nelze k němu vytvořit normální štítek.
  • Pokud je k dokladu vytvořen normální štítek, nelze k němu vytvořit B2A štítek.
  • Sledování B2A zásilek je možné pouze u vybraných dopravců.
  • B2A štítky nelze vytvářet hromadně, pouze po jednotlivých dokladech.
  • B2A štítek lze od dokladu odstranit pouze přes funkci Totální smazání dat.

B2A štítek pro daný doklad vytvoříte tlačítkem Vytvoř B2A v daném řádku. Tím se vytvoří B2A štítek a objedná se B2A přeprava. Toto tlačítko se zpřístupní pouze pro vybrané dopravce a vybrané služby.

Pokud chcete u B2A štítku nastavit datum plánované realizace přepravy (vyzvednutí balíků na místě „B“), nastavíte ho v parametrech zásilky. Toto datum plánované realizace přepravy se současně nastaví jako datum svozu. Pokud datum plánované realizace přepravy nezadáte, nastaví se automaticky datum následujícího pracovního dne, a datum svozu zůstane nezadané.

Po vytvoření B2A štítků se u zásilek objeví číslo štítku – toto platí pouze pro vybrané dopravce. B2A zásilka se zároveň automaticky označí jako svezená = datově odeslaná dopravci.