Nastavení a aktivace sériové čtečky

Nastavení sériové čtečky

Na záložce Nastavení/Ostatní si zaškrtnete, že používáte sériovou čtečku, a nastavíte si parametry sériové čtečky (sériový port atd.).

U čteček ZEBRA se může stát, že po načtení kódu 4x zapípají – to znamená chybu v komunikaci s Balíkobotem. V tom případě zkuste zaškrtnout Zapnout DTR. Tím by se problém měl vyřešit. Po naskenování kódu pak čtečka pípne jednou a zeleně blikne.

Některé sériové čtečky zlobí – přečtou třeba jen první znak nebo prvních několik znaků z čárového kódu. Platí to např. pro čtečky Virtuos. Pokud je čtečka správně nakonfigurovaná a přesto se toto stává, zkuste zaškrtnout Alternativní práce se čtečkou. Poté bude čtečka číst tzv. po řádcích. Dále je potřeba nastavit konec řádku podle toho, co používá čtečka – CR+LF nebo LF nebo CR – pokud nevíte, tak zkuste metodou pokus-omyl nebo zavolejte.

Aktivace sériové čtečky

Před načítáním dokladů čtečkou musíte pod hlavní tabulkou zaškrtnout Aktivovat čtečku. Zaškrtávátko se pamatuje i při ukončení Balíkobotu, takže není potřeba ho zaškrtávat při každém spuštění.

Pokud jste změnili parametry čtečky (jiný sériový port atd.), tak je potřeba zaškrtávátko Aktivovat čtečku vypnout a znovu zapnout, aby se Balíkobot ke čtečce správně připojil.

Nastavení nahrávání jednotlivých dokladů

Dále je potřeba si na záložce Nastavení/Různé zaškrtnout, že chcete nahrávat ze zdrojového systému (Pohoda, FlexiBee atd.) doklady při hledání čtečkou a při ručním hledání. A dále si zvolíte, z jaké agendy (objednávky, faktury atd.) se budou doklady ve zdrojovém systému hledat. Agendu lze přepínat i pod hlavní tabulkou.

Doklad se hledá v té konkrétní agendě, kterou máte aktuálně v Balíkobotu načtenou (faktury/objednávky/výdejky atd.). Pokud žádné doklady v Balíkobotu ještě načtené nemáte (hlavní tabulka je prázdná) a chcete „napípnout“ první doklad, tak Balíkobot „neví“, jestli má hledat doklad ve fakturách, v objednávkách atd. Proto si v Nastavení/Různé (nebo pod hlavní tabulkou) zvolíte výchozí agendu, ve které Balíkobot hledá zadané číslo dokladu, pokud je hlavní tabulka prázdná.

Obsah