Třetí způsob použití – online pickování bez čárových kódů

Třetí způsob použití expedičního listu je ten, že si expediční list zobrazíte v Balíkobotu a budete z něj pickovat online, klikáním na tlačítka Vlož.

Pro tento způsob nemusíte mít čárové kódy ani na skladových položkách ani na krabicích, do kterých budete dávat položky.

 1. Zobrazíte si expediční list pro např. 4 objednávky.
 2. Na vozík si dáte 4 krabice, každá krabice odpovídá jedné objednávce.
 3. Krabice si očíslujete nebo obarvíte.
 4. Podle expedičního listu jezdíte s vozíkem po skladu.
 5. Vložíte položku do krabice.
 6. Myší (nebo rukou na dotykovém displeji) potvrdíte vložení položky do krabice.

Postup online pickování přes tlačítko Vlož

 1. Přesunete se na konkrétní skladovou pozici.
 2. Vložíte konkrétní položku do konkrétní krabice (např. Stůl montovaný do krabice 182100012).
 3. Tlačítkem Vlož potvrdíte vložení položky do krabice.
 4. Balíkobot „vloží“ položku do napípnuté krabice a ukáže vložené (sloupec Zkontrolováno) a zbývající (sloupec Ke kontrole) množství položky.
 5. Pokud jsou všechny kusy položky vložené do dané krabice, tak Balíkobot označí krabici zeleně a ve sloupci Ke kontrole bude 0.
 6. Pokud jsou všechny kusy položky vložené do všech krabic, tak Balíkobot označí položku zeleně a ve sloupci Ke kontrole bude 0.
 7. Pokud jsou všechny položky na dané skladové pozici vložené do všech krabic, tak Balíkobot označí pozici zeleně a ve sloupci Ke kontrole bude 0.
 8. Takto postupně vložíte všechny položky z expedičního listu do krabic.
 9. Až budete mít všechny položky ze všech pozic ve všech krabicích (sloupeček Ke kontrole bude zelený a všude budou nuly), tak se expediční list automaticky zavře a tlačítka Expedice v hlavní tabulce u vyexpedovaných dokladů budou zelená.

Řešení různých situací při online pickování přes tlačítko Vlož

Vložení více kusů

Pokud chcete dát do krabice více než 1 ks položky, tak si nad tabulkou před kliknutím na tlačítko Vlož změníte jednotkové množství ke kontrole.

Vyjmutí položky z krabice

Pokud chcete nějakou položku z krabice vyjmout a dát ji zpět do regálu, tak k tomu slouží tlačítka Vyjmi.

Obsah