Práce se zásilkami

Zásilky je možné expedovat z agendy Přijaté objednávky, Vydané faktury a Výdejky. Na zakázku je možné implementovat expedici z převodek (u Pohody).

Balíkobot funguje tak, že nejdříve z Pohody do Balíkobotu hromadně nahrajete vybrané doklady (objednávky, faktury, výdejky) a následně s nimi v Balíkobotu pracujete (tisknete štítky, odesíláte data dopravcům atd.).

Doklady můžete nahrávat z Pohody do Balíkobotu dvojím způsobem:

  1. Hromadně pomocí uživatelských filtrů v Pohodě.
  2. Jednotlivě přes čárové kódy.

Hromadné nahrávání dokladů z Pohody do Balíkobotu

Pokud v Pohodě používáte filtr na označené doklady, tak nejjednodušší je zaškrtnout (zakřížkovat) v Pohodě všechny doklady, které chcete do Balíkobotu nahrát.

Na hlavní záložce Balíkobot nad tabulkou se seznamem dokladů pak kliknete na tlačítko Načíst objednávky/faktury/výdejky, podle toho jaké doklady chcete načíst. Z Pohody se pak do Balíkobotu načtou doklady odpovídající vybranému filtru a můžete tam s nimi pracovat – vytvářet a tisknout štítky, odesílat data dopravcům atd.

Nebojte se do Balíkobotu nahrát víc dokladů, než potřebujete. V Balíkobotu si pak můžete ještě jemněji nastavit množinu dokladů, se kterou chcete pracovat, viz Výběr dokladů pro hromadnou akci.

Pokud jste si nastavili v Pohodě jiný filtr, tak si tento filtr vyberete na hlavní záložce Balíkobot na tabulkou se seznamem dokladů, a pak kliknete na tlačítko Načíst objednávky/faktury/výdejky. Z Pohody se pak načtou doklady, která odpovídají vybranému filtru.

Pro každou akci v Balíkobotu můžete mít v Pohodě nadefinovaný jiný filtr – pro tisk štítků můžete použít jeden filtr, pro odeslání dat jiný filtr atd.

K tomuto způsobu expedice nepotřebujete žádné příplatkové prémiové funkce.

Po načtení dokladů pokračujete v běžné práci se zásilkami – vytvoření štítku, odeslání dat dopravcům atd. Viz Práce se zásilkami.

Nahrávání jednotlivých dokladů z Pohody do Balíkobotu

Pokud se nechcete trápit s uživatelskými filtry v Pohodě, s označováním dokladů a hromadným nahráváním dokladů do Balíkobotu, tak je možné vyřešit expedici pomocí čárových kódů.

Postup při hledání a nahrávání jednotlivých dokladů je následující:

  1. Čtečkou si „pípnete“ čárový kód na dokladu, kód musí obsahovat číslo dokladu. Pokud hledáte ručně (bez čtečky), tak číslo dokladu napíšete do vyhledávacího políčka a dáte ENTER.
  2. Balíkobot se pokusí vyhledat doklad v hlavní tabulce v Balíkobotu. Pokud doklad v tabulce nenajde, pokusí se ho najít v Pohodě.
  3. Pokud je doklad v Pohodě nalezen, načte se do tabulky v Balíkobotu a Balíkobot „pípne“.
  4. Po načtení dokladu do Balíkobotu se může automaticky vytvořit a vytisknout štítek.

Více o expedici přes čtečky viz kap. Expedice přes čtečky.

Při nahrávání dokladů přes čtečku čárových kódů je potřeba mít čtečku nastavenou a aktivovanou.

Hromadné i jednotlivé nahrávání dokladů lze podle potřeby kombinovat, takže můžete např. tisknout štítky jednotlivě přes čárové kódy, ale odesílat data dopravcům můžete hromadně přes uživatelské filtry atd.

Obsah