Přiložení PDF faktury do e-mailu

Balíkobot umožňuje do informačního e-mailu klientovi přiložit PDF fakturu.

Aby posílání faktur fungovalo, musíte expedovat z agendy vydaných faktur. Pokud budete expedovat z agendy přijatých objednávek, tak se žádná faktura k mailu nepřiloží (výjimka viz Vytvoření vydané faktury z přijaté objednávky).

Nejprve musíte mít nastaveno posílání e-mailů, viz E-maily.

Dále si musíte vytvořit sdílený adresář, do kterého bude mít plný přístup Balíkobot i Pohoda. Pokud máte Balíkobot i Pohodu nainstalovanou na stejném PC, tak to není problém. Pokud máte obojí oddělené na různých PC, tak je potřeba vytvořit sdílený adresář na nějakém vašem serveru.

Proces pak funguje tak, že Balíkobot před odesláním e-mailu pošle do Pohody příkaz, aby konkrétní fakturu z Pohody uložila do PDF do sdíleného adresáře. Pak si ji Balíkobot ze sdíleného adresáře přečte a přiloží ji do e-mailu jako přílohu. Celý proces je poměrně pomalý, protože tisk z Pohody do PDF je zdlouhavý.

V menu Nastavení/Tiskárny si zaškrtnete přiložení PDF faktur a nastavíte si adresář, do kterého má přístup Pohoda i Balíkobot.

Pokud máte Pohodu 12700 a vyšší, tak si můžete zaškrtnout posílání faktury v ISDOC formátu současně s PDF. V Nastavení/Tiskárny je zaškrtávátko Přiložit do e-mailu také fakturu v ISDOC.

Dále si musíte nastavit ID tiskové sestavy pro vydané faktury, která se má tisknout do PDF. Pravděpodobně to bude 190, ale přesný návod viz obrázek, kde najdete ID sestavy na tiskové sestavě v Pohodě.

Pokud expedujete z výdejek a chcete do mailu přiložit výdejku v PDF, tak musíte mít nastaveno ID tiskové sestavy pro výdejky (pravděpodobně 1169), která se má tisknout do PDF.

Pokud chcete používat více různých tiskových šablon (na Slovensko posíláte slovenskou fakturu a slovenské znění mailu, do Rumunska posíláte rumunskou fakturu a rumunské znění mailu atd.), tak se to snadno vyřeší zakázkovou úpravou.