Přehledy odeslaných zásilek

Balíkobot obsahuje jednoduchou statistiku odeslaných zásilek. Tlačítkem Přehledy vpravo nad hlavní tabulkou si můžete zobrazit Dashboard. Zde si můžete zvolit období a za vybrané období se vám zobrazí součty vytvořených štítků za jednotlivé dopravce a jednotlivé uživatele.

  • Sloupeček Celkem obsahuje součet všech vytvořených zásilek pro daného uživatele za všechny dopravce.
  • Sloupeček Celkem položek obsahuje součet vyexpedovaných (zkontrolovaných) položek pro všechny dopravce, pokud používáte kontrolu obsahu zásilky.

V přehledu si dále můžete zvolit, zda se vícekusové zásilky budou započítávat do celkového součtu podle skutečného počtu balíků v zásilce, a nebo jako jeden balík.