Nastavení kontaktní osoby

Místo určení s kontaktní osobou

Pokud máte nastaveno místo určení a u místa určení je definována kontaktní osoba, pak se jméno, telefon (popř. mobil) a e-mail kontaktní osoby vezme z údajů této kontaktní osoby definované u místa určení.

Místo určení bez kontaktní osoby

Pokud máte nastaveno místo určení a u místa určení není definována kontaktní osoba, pak se jméno, mobil a e-mail kontaktní osoby vezme z údajů kontaktní osoby, která je definována v hlavičce tohoto dokladu na záložce Zodpovědná osoba.

Kontaktní osoba bez místa určení

Pokud nemáte nastaveno místo určení (používáte poštovní nebo fakturační adresu), pak se jméno, mobil a e-mail kontaktní osoby vezme z údajů kontaktní osoby, která je definována v hlavičce dokladu na záložce Zodpovědná osoba.

Obsah