Export do Excelu

Pod tabulkou záznamů najdete tlačítko Další akce.../Export do Excelu, které vyexportuje vybrané (zaškrtnuté) záznamy do souboru XLSX. Exportují se údaje o dopravci (název dopravce, název služby, výdejní pobočka atd.) a informace o balících (čísla balíků, sledovací odkazy, stavy zásilek).

Další možností je export do CSV, který si můžete zvolit v dialogu pro export. Oddělovač sloupců je středník, hodnoty jsou uzavřeny do uvozovek. Kódování CSV souboru je UTF-8.