Ostatní funkce v expedici

Možnost odkontrolovat více stejných položek najednou

Pokud máte na dokladu jednu stejnou položku se stejným EAN ve více řádcích (např. PoložkaX 2ks a PoložkaX 5ks), tak si můžete nastavit odkontrolování všech těchto položek najednou, při zadání odpovídajícího množství. Tedy zadáte množství k odkontrolování 7ks a odkontroluje se najednou PoložkaX 2ks i PoložkaX 5ks.

Volitelné přidávání zkontrolovaných položek na první řádek spodní tabulky

Standardně se zkontrolované položky ve spodní řadí podle stejného klíče jako v horní tabulce. Volitelně si můžete zaškrtnout, že chcete mít nově zkontrolovanou položku vždy na prvním řádku spodní tabulky. Je to lepší pro orientaci při větším množství položek.

Obsah