Správa databáze v cloudu

Především při uložení dat v cloudu Atlas byste si měli hlídat velikost databáze. Na záložce Nastavení/Cloud můžete zjistit velikost cloudové databáze pro aktuální profil, popř. můžete z cloudové databáze pro aktuální profil smazat zásilky odeslané před zadaným datem. Tím se cloudová databáze zmenší.