Prémiové funkce

Prémiové funkce jsou rozšiřující funkce, které ještě více ulehčují a zrychlují proces expedice. Tyto funkce se platí zvlášť, mimo standardní měsíční paušál. Zakoupená prémiová licence platí jeden rok.

Pro objednávku prémiových funkcí mě prosím kontaktujte na tel. 736 142 250 nebo info@blahasoft.cz. Pošlu vám licenci na vyzkoušení nebo ostrou licenci.

Seznam prémiových funkcí

1. Podpora sériových čteček čárových kódů

Pomocí čtečky lze v tabulce rychle vyhledat doklad, nahrát data z Pohody a vytvořit a vytisknout štítek. Viz kap. Expedice pomocí čteček.

Cena: 1500 Kč bez DPH / rok

2. Rychlejší tisk

Pomocí této funkce zrychlíte tisk štítků, bude možné tisknout přímo na vybranou tiskárnu, nebudete muset tisknout přes PDF a nebudete muset vybírat pozici pro tisk. Vytisknuté zásilky se v tabulce po tisku automaticky odškrtnou. Viz Rychlý tisk.

Cena: 1500 Kč bez DPH / rok

3. Podpora komunikace s váhou a výpočet váhy/objemu ze skladových položek

Pomocí této funkce budete moci dát balíček na obchodní váhu, váha balíček zváží a navážený údaj se automaticky zapíše k zásilce. Nebudete muset váhu vyplňovat ručně. Jsou podporované vybrané typy vah. Viz Vážení zásilky.

Popř. si můžete zapnout výpočet váhy nebo objemu zásilky ze zadaných hmotností a objemů u skladových položek. Viz Výpočet váhy a objemu.

Cena: 1500 Kč bez DPH / rok

4. Kontrola kompletace expedice – kontrola obsahu zásilky

Pomocí této funkce můžete snadno zkontrolovat obsah zásilky a ověřit, zda položky na dokladu jsou opravdu fyzicky vyexpedované v zásilce. Procento nekompletních zásilek tak bude minimální. Viz Kontrola obsahu zásilky.

Funkce dále obsahuje možnost vychystávání více objednávek současně (picking) přes mobilní aplikaci.

Cena: 2500 Kč bez DPH / rok

6. Zápis čísla zásilky zpět do Pohody

Tato funkce umí zapsat data o zásilce (číslo balíku, odkaz na sledování balíku, datum expedice) zpět do Pohody. Data se zapisují do interní poznámky k danému dokladu (Pohoda MDB a Pohoda SQL), popřípadě do volitelných parametrů (Pohoda E1). Viz Zápis dat do Pohody.

V kombinaci s funkcí č. 7. Automaty je také možné do Pohody pravidelně zapisovat aktuální stavy zásilek včetně informace o doručení zásilky.

Cena:
Pro Pohodu MDB a SQL: 2000 Kč bez DPH / rok
Pro Pohodu E1: 2500 Kč bez DPH / rok

7. Automaty

Tyto funkce umožní automatické odesílání dat dopravcům a automatickou kontrolu stavu zásilek. Funkce je možné spouštět automaticky pravidelně přes Plánovač úloh ve Windows. V kombinaci s funkcí č. 6 je také možné do Pohody pravidelně zapisovat aktuální stavy zásilek včetně informace o doručení zásilky. Viz Automatické odesílání dat dopravcům a Automatická kontrola stavu zásilek.

Pokud používáte Shoptet, tak pomocí této funkce je také možné zapsat k objednávce do Shoptetu číslo zásilky a popř. změnit stav objednávky v Shoptetu.

Na aktuální stav zásilky je možné také navázat další akce – poslání e-mailu nebo SMS klientovi atd. Viz Automaty2.

Cena: 1500 Kč bez DPH / rok

8. Samostatné zásilky

Přes Balíkobot můžete zasílat i samostatné zásilky bez vazby na zdrojový systém (Pohoda, FlexiBee). Samostatné zásilky můžete ručně zadat přímo do Balíkobotu. Viz Samostatné zásilky.

Cena: 1500 Kč bez DPH / rok

Srovnání standardních a prémiových funkcí

Bez zakoupených prémiových funkcí bude Balíkobot normálně pracovat, jen budete potřebovat více ruční práce a času. Prémiové funkce vám výrazně ušetří čas i práci. Příkladně pro pomalý a rychlý tisk:

Chování programu bez prémiové funkce 1 a 2

Pokud chcete tisknout štítky přes čtečku čárových kódů a na tiskárnu Zebra, ale zároveň si nechcete koupit prémiové funkce 1 a 2, tak vaše workflow bez těchto funkcí bude vypadat následovně:

 • kliknete do vyhledávacího políčka
 • naskenujete čárový kód na dokladu
 • vygeneruje se štítek
 • zobrazí se dialog s výběrem pozice
 • kliknete na libovolnou pozici
 • otevře se PDF se štítkem
 • kliknete na Tisk
 • vyberete tiskárnu
 • vytiskne se štítek

Chování programu s prémiovými funkcemi 1 a 2

Pokud budete mít prémiové funkce 1 a 2, tak vaše workflow bude vypadat následovně:

 • naskenujete čárový kód na dokladu
 • vygeneruje a vytiskne se štítek

Sami vidíte, co je rychlejší a jednodušší. Na větším počtu štítků se prémiové funkce 1 a 2 jednoznačně vyplatí.

Srovnávací tabulka

Chování modulu v rámci základního měsíčního paušálu

Chování modulu při zakoupení doplňkové prémiové funkce

Nahrávání dokladů

Standardní chování

 • Hromadné nahrávání dokladů z Pohody/FlexiBee do modulu přes uživatelské filtry.
 • Hromadné nahrávání dokladů z Shoptet/Weby24 do modulu přes datumy.
 • Nahrávání jednotlivých dokladů ručním zadáním čísla dokladu.
 • Nahrávání jednotlivých dokladů přes USB čtečku čárových kódů s možností automatického vytvoření a vytisknutí štítku.
  • nutno mít kurzor ve vyhledávacím políčku.
  • nutno mít na čtečce nastaven znak ENTER.

Funkce 1 – sériová čtečka

Možnost načítání jednotlivých dokladů přes sériovou čtečku čárových kódů.

 • výrazně jednodušší pro obsluhu.
 • možnost spolupráce s kontrolou expedice.
 • možnost nastavení počtu balíků u vícekusové zásilky přes čtečku.
 • možnost aktualizace dokladu po změně přes čtečku.

Tisk

Standardní chování

 • Standardní tisk štítku a předávacího protokolu: zobrazení PDF, ruční vyvolání tiskového dialogu s výběrem tiskárny.
 • Povinný výběr pozice pro tisk štítku.
 • Vhodné pro hromadný tisk štítků.
 • Použitelné i pro tisk jednotlivých štítků např. přes Zebru. Musíte ale otevírat PDF, ručně vyvolávat tiskový dialog a ručně vybírat pozici.

Funkce 2 – rychlý tisk

 • Možnost přímého tisku štítku a předávacího protokolu na předvybranou tiskárnu bez nutnosti otevírat PDF a tiskový dialog.
 • Není nutné vybírat tiskovou pozici.
 • Vhodné pro tisk jednotlivých štítků např. přes Zebru v kombinaci se sériovou čtečkou čárových kódů (funkce 1).

Váha a objem zásilky

Standardní chování

 • Možnost ručně zadat váhu/objem zásilky v parametrech zásilky.

Funkce 3 – výpočet váhy/objemu

 • Automatický výpočet váhy/objemu zásilky ze skladových položek ve zdrojovém systému.
 • Podpora vážení zásilky na vybraných váhách.

Kontrola položek v zásilce

Standardní chování

 • Pouze ručně mimo modul.

Funkce 4 – kontrola expedice

 • Možnost kontroly expedovaných položek přes čtečku (pokud je současně aktivovaná prémiová funkce 1).
 • Možnost „ruční “ kontroly expedovaných položek.
 • Možnost expedice šarží/výrobních čísel z Pohody.
 • Možnost expedice šarží z FlexiBee.
 • Možnost expedice po baleních z Pohody/FlexiBee.
 • Expediční list – vychystávání více zásilek současně.
 • Mobilní aplikace – vychystávání více zásilek současně.

Zápis čísla a stavu zásilky do Pohody

Standardní chování

 • Pouze ručně mimo modul.

Funkce 6 – zápis do Pohody

 • Zápis čísla zásilky do Pohody do interní poznámky při odeslání dat dopravci.
 • Zápis čísla zásilky do PohodyE1 do volitelných parametrů při odeslání dat dopravci.
 • Zápis stavu zásilky do Pohody při automatické kontrole stavu zásilky (pokud je současně aktivovaná funkce 7 – Automaty).

Sledování stavu zásilky

Standardní chování

 • Ruční zobrazení stavu jednotlivé zásilky přes tlačítko.
 • Ruční zobrazení stavu více zásilek přes tlačítko.
 • Toto zobrazení stavu nevyvolává žádné další akce (např. zápis stavu zásilky do Pohody atd.).

Funkce 7 – Automaty

 • Možnost sledování stavu zásilek přes Plánovač úloh v nastavený čas. Výstup kontroly do Excelu a e-mailu.
 • Zápis stavu zásilky do Pohody (pokud je současně aktivovaná funkce 6).
 • Zápis stavu zásilky do FlexiBee/Weby24/Shoptetu (viz níže).

Odesílání dat dopravcům

Standardní chování

 • Ruční odeslání dat dopravcům přes tlačítko.

Funkce 7 – Automaty

 • Možnost automatického odesílání dat dopravcům přes Plánovač
  úloh v nastavený čas.

Zápis čísla a stavu zásilky do FlexiBee

Standardní chování

 • Zápis čísla zásilky do FlexiBee nastane při odeslání dat dopravci.
 • Zápis stavu zásilky nelze bez funkce 7 – Automaty.

Funkce 7 – Automaty

 • Zápis stavu zásilky do FlexiBee při automatické kontrole stavu zásilky.

Zápis čísla a stavu zásilky do Weby24

Standardní chování

 • Zápis čísla zásilky do Weby24 nastane při odeslání dat dopravci.
 • Zápis stavu zásilky nelze bez funkce 7 – Automaty.

Funkce 7 – Automaty

 • Zápis stavu zásilky do Weby24 při automatické kontrole stavu zásilky.

Zápis čísla a stavu zásilky do Shoptetu

Standardní chování

 • Pouze ručně mimo modul.

Funkce 7 – Automaty

 • Zápis čísla zásilky do Shoptetu při odeslání dat dopravci.
 • Změna stavu objednávky v Shoptetu na základě stavu zásilky.

Zápis čísla a stavu zásilky do FastCentriku

Standardní chování

 • Pouze ručně mimo modul.

Funkce 7 – Automaty

 • Zápis čísla zásilky do FastCentriku při odeslání dat dopravci.

Akce na základě stavu zásilky

Standardní chování

 • Pouze ručně mimo modul.

Funkce 7 – Automaty

 • Možnost automatického odesílání e-mailu nebo SMS zákazníkovi na základě stavu zásilky (Automaty2).

Samostatné zásilky bez vazby na zdrojový systém

Standardní chování

 • Udělat ve zdrojovém systému falešnou objednávku a nahrát ji do Balíkobotu.
 • Zadat zásilku přímo do systému dopravce.

Funkce 8 – Samostatné zásilky

 • Možnost ručně zadat samostatnou zásilku do modulu bez vazby na zdrojový systém.

Zadání licence na prémiové funkce

Licenci zadáte v záložce Licence a kliknete na tlačítko Aktivovat licenci. Po aktivaci licence se vám označí seznam zakoupených prémiových funkcí.

Upozornění na konec platnosti licence

Pokud chcete být automaticky upozorněni před vypršením platnosti licence, můžete si zaškrtnout Upozornit na konec platnosti licence a vybrat si, kdy chcete být upozorněni. Program vás pak na konec platnosti licence upozorní varovnou hláškou.

Obsah