mServer

MServer je webový server, který je součástí Pohody, a pomocí kterého lze s Pohodou komunikovat z externích programů. Je to vlastně spuštěná Pohoda, která „poslouchá“ na zvoleném portu.

Spuštěný mServer jednak „sežere“ jednu licenci Pohody a jednak blokuje třeba zálohování databáze Pohody atd.

Nastavení mServeru

mServer nastavíte následovně:

 • V Pohodě zvolíte menu Soubor/Účetní jednotky.
 • Následně menu Databáze/Pohoda mServer.
 • Kliknete na Nový.
 • Zadáte název mServeru balikobot.
 • Vyberete účetní jednotku, nad kterou mServer poběží.
 • Jako port zadáte 3308 (nebo cokoli jiného, pokud tento port nevyhovuje).
 • Potvrdíte OK.

Od verze Pohoda 13100 si můžete v Pohodě u mServeru nastavit i komunikaci přes HTTPS. Balíkobot tuto komunikaci podporuje. Pro přesné nastavení mServeru přes HTTPS doporučuji kontaktovat přímo technickou podporu Pohody.

Spuštění mServeru

Před zahájením práce s Balíkobotem musíte mít mServer spuštěný buďto na vašem lokálním PC nebo na vašem serveru, jinak nebude komunikace s Pohodou fungovat !

Spouštění a zastavení mServeru z Pohody

Spuštění mServeru můžete provést např. ze svojí Pohody ze seznamu mServerů:

 • V Pohodě v menu Soubor/Účetní jednotky.
 • Následně Databáze/Pohoda mServer.
 • Kliknete pravým tlačítkem na vybraný mServer a zvolíte Spustit jako samostatný proces.

Spouštění a zastavení mServeru přes Automatickou úlohu v Pohodě SQL / E1

V Pohodě SQL/E1 v menu Databáze/Automatické úlohy si můžete nastavit automatickou úlohu na spouštění/zastavení/restart mServeru.

Přes první tlačítko nastavíte požadovanou úlohu. Přes druhé tlačítko pak nastavíte četnost provádění úlohy.

Spouštění a zastavení mServeru přes příkazovou řádku

Další možností je spouštět a zastavovat mServer přes příkazovou řádku. Vytvoříte si soubory s příponou .bat, které si uložíte na plochu a kliknutím spustíte/zastavíte mServer.

Soubor pro spuštění bude vypadat např. takto:

Soubor pro zastavení bude vypadat např. takto:

Soubor pro restart bude vypadat např. takto:

Přesný obsah souboru záleží na tom, v jakém adresáři máte nainstalovanou Pohodu a jak jste si pojmenovali mServer.

Vzor .bat souboru pro spuštění mServeru zde: https://balikobot.blahasoft.cz/mserver_start_vzor.bat

Vzor .bat souboru pro zastavení mServeru zde: https://balikobot.blahasoft.cz/mserver_stop_vzor.bat

Vzor .bat souboru pro restart mServeru zde: https://balikobot.blahasoft.cz/mserver_restart_vzor.bat

Spouštění mServeru je podrobně popsáno zde: https://www.stormware.cz/pohoda/xml/mserver/spusteni/

Můžete si nastavit spouštění mServeru přes Plánovač Windows – ráno se mServer automaticky spustí a večer se automaticky vypne. Toje vhodné udělat např. pokud máte síťovou Pohodu na serveru nebo na cloudu.

Spuštění/zastavení mServeru automaticky při spuštění/ukončení Balíkobotu

Pokud máte nastaveno spouštění mServeru přes příkazovou řádku pomocí .bat souborů, tak si můžete nastavit spouštění a ukončování mServeru automaticky při spuštění a ukončení Balíkobotu – viz Spouštění externích programů.

Má to smysl v případě, že s Balíkobotem nepotřebujete pracovat celý den, ale pouze občas. A nechcete proto, aby vám mServer zbytečně běžel celý den a aby blokoval licenci Pohody.

Více účetních jednotek (mServerů)

Pokud potřebujete pracovat s více účetními jednotkami, doporučuji pro každou účetní jednotku nastavit vlastní mServer.

 • Pokud každou účetní jednotku obsluhuje jiný uživatel, tak každý uživatel bude mít svůj přístup ke svému mServeru.
 • Pokud více účetních jednotek obsluhuje jeden uživatel, můžete využít ukládání nastavení do profilů, a v každém profilu mít nastaveno jinou účetní jednotku (mServer). Viz Profily.
Obsah