Ukládání a sdílení zásilkových dat v cloudu

Pokud chcete do cloudové databáze ukládat zásilková data, tak si zaškrtnete Chci sdílet dat o zásilkách mezi více uživateli přes cloud.

Pokud chcete, aby tato zásilková data byla sdílena mezi více uživateli, tak musí mít každý uživatel nastavený stejný přístup do cloudu, viz Přenos nastavení cloudu mezi uživateli.