3.2 Automatické vážení zásilek pomocí obchodní váhy

Balíkobot umožňuje připojení obchodní váhy. Váha automaticky zváží balík a doplní k zásilce naváženou hmotnost, nemusíte nic vyplňovat ručně.

Jsou podporovány následující typy vah:

Poděkování: Váhu MyWeigh HD pro účely vývoje zapůjčila laskavě firma JADO Trade s.r.o. (profiscales.cz). Pokud si chcete nějakou váhu zakoupit, máte na stránkách profiscales.cz a profiscales.sk slevu 5% při použití slevového kuponu BLAHASOFT.

Nastavení váhy

V menu Nastavení/Ostatní je sekce pro nastavení automatické váhy.

 1. Zaškrtnete Používám váhu.
 2. Nastavíte parametry váhy:
  • typ váhy včetně vybraného protokolu, který je na váze nastavený
  • sériový port, na který je váha připojena
  • paritu, rychlost přenosu dat, počet datových a stop bitů
  • interval posílání dotazů na váhu – neboli jak často se má program ptát váhy na aktuální navážený údaj. Interval by měl přibližně odpovídat tomu, jak rychle jste schopni dávat zásilky na váhu. Pokud vybraný protokol váhy nepodporuje nebo nepotřebuje dotazy na váhu (váha posílá data sama od sebe nebo při zmáčknutí nějakého tlačítka), tak interval nastavovat nemusíte.
 1. Zaškrtnete Vyzkoušet komunikaci a čtení testovacích dat z váhy.
 2. Dáte libovolnou věc na váhu, abyste mohli vyzkoušet vážení.
 3. Pokud se po krátkém čase ozve pípnutí a v poli Naváženo se objeví správná váha, tak je vše v pořádku.
 4. Pokud je vše v pořádku, tak zrušíte zaškrtnutí Vyzkoušet komunikaci... a pokračujete na Postup vážení zásilek.
 5. Pokud se neozve pípnutí a neobjeví se navážená váha, tak komunikace nefunguje. Zkontrolujte vybraný typ váhy a protokolu, a nastavení parametrů dle dokumentace k vaší váze. Popř. mě kontaktujte.

Po úspěšném navážení se ozve pípnutí. Abyste pípnutí slyšeli, musíte mít u PC připojené a zapnuté reproduktory.

Po jakékoli změně parametrů (typ váhy, typ protokolu, sériový port atd.) je nutné vždy zaškrtnout Vyzkoušet komunikaci... a ověřit funkčnost komunikace s váhou. Jinak se změny neprojeví.

Parametry váhy a vybraný protokol je potřeba nastavit přesně podle dokumentace k vaší váze. Správně nastavené parametry podle vybraného protokolu váhy musíte mít také u sériového portu, viz Správce zařízení/Seznam COM portů/Vlastnosti vybraného COM portu.

Pokud máte komunikaci s váhou úspěšně nastavenou a vyzkoušenou, můžete Balíkobot po práci zavřít. Nastavení komunikace se automaticky uloží a při příštím spuštění se komunikace s váhou již zapne sama a vy nemusíte nic nastavovat.

Postup vážení zásilek

 1. Načtete doklady do Balíkobotu.
 2. Kliknete v tabulce na zásilku, kterou chcete vážit (stačí kliknout kamkoli na řádek). Tím řeknete programu, do jakého řádku má zapsat navážená data. Popř. můžete zásilku najít např. čtečkou.
 3. Dáte zásilku na váhu. Váha odešle navážená data buďto sama na základě nastaveného protokolu a intervalu komunikace, nebo odeslání navážených dat iniciuje uživatel ručně např. stiskem tlačítka na váze. Toto záleží vždy na konkrétní váze a konkrétním protokolu komunikace.
 4. Až uslyšíte pípnutí, tak se váha úspěšně zapsala k vybrané zásilce do aktivního řádku v tabulce.
 5. Sundáte zásilku z váhy.
 6. Pokračujete na bod 2.

Pokud chcete vynutit zvážení zásilky před tiskem štítku, můžete zaškrtnout Vyžadovat zadání váhy před vytvořením štítku. V tom případě bude program vyžadovat zadání váhy (ručně nebo zvážením) a bez zadané váhy nevytiskne štítek.

Pokud chcete, aby se po zvážení váhou hned vytvořil a vytiskl štítek, můžete zaškrtnout Po automatickém navážení vytvořit a vytisknout štítek. V tom případě se program pokusí vytvořit a vytisknout štítek hned po úspěšném zvážení váhou.

Obsah