Spouštění externích programů

Balíkobot umí při svém spuštění nebo ukončení spustit vybraný externí program – .bat nebo .exe soubor. V menu Nastavení/Různé/Spouštění externích programů si můžete nastavit program, který se spustí při spuštění nebo ukončení Balíkobotu.

Spuštění/zastavení mServeru při spuštění/ukončení Balíkobotu

Typickým příkladem použití je např. automatické spouštění a ukončení mServeru pomocí .bat souborů. Můžete si tím nastavit, že:

  • při spuštění Balíkobotu se automaticky spustí mServer
  • při ukončení Balíkobotu se mServer automaticky ukončí

Externí programy se spouští buďto při spuštění/ukončení Balíkobotu, a nebo při změně profilu:

  • První program se spustí po spuštění Balíkobotu nebo po přepnutí na nový profil (v kontextu nového profilu).
  • Druhý program se spustí po ukončení Balíkobotu nebo před přepnutím na nový profil (v kontextu původního profilu).
Obsah