Typové příklady pro FlexiBee

Expedice přes čárové kódy s odesláním dat přes automat

 1. Čtečkou čárových kódů načítáte jednotlivé doklady z FlexiBee do Balíkobotu.
 2. Automaticky se k nim tisknou štítky na etiketovací tiskárně (Zebra).
 3. Automat podle nastavení sám odešle data dopravcům.

Expedice přes čárové kódy s odesláním dat přes hromadné tlačítko Odeslat data

 1. Čtečkou čárových kódů načítáte jednotlivé doklady z FlexiBee do Balíkobotu.
 2. Automaticky se k nim tisknou štítky na etiketovací tiskárně (Zebra).
 3. Tlačítkem Odeslat data nad hlavní tabulkou odešlete data dopravcům.

Hromadná jednorázová expedice všech dokladů

 1. Z FlexiBee si do Balíkobotu tlačítkem Načíst... hromadně nahrajete doklady určené k expedici (podle datumu dokladu nebo zvoleného filtru).
 2. V Balíkobotu si hromadně vytvoříte a vytisknete štítky.
 3. Tlačítkem Odeslat data nad hlavní tabulkou odešlete data dopravcům.

Hromadná postupná dávková expedice dokladů

 1. Z FlexiBee si do Balíkobotu tlačítkem Načíst... hromadně nahrajete doklady určené k expedici (podle datumu dokladu nebo zvoleného filtru).
 2. V Balíkobotu si hromadně vytvoříte a vytisknete štítky k nahraným dokladům.
 3. U expedovaných dokladů si v Balíkobotu zrušíte zaškrtnutí.
 4. Pokud tisknete štítky v dávkách několikrát za den, tak předchozí kroky opakujete podle potřeby.
  • Každé nahrání dokladů tlačítkem Načíst... nahraje do Balíkobotu doklady určené k expedici.
  • Doklady, u kterých již byl vytisknutý štítek z předchozího tisku, tak budou v Balíkobotu neoznačené a štítky se k nim opakovaně již nebudou tisknout.
  • Tím pádem se vždy vytvoří a vytisknou pouze štítky k nově nahraným dokladům.
 5. Po ukončení expedice si znovu nahrajete do Balíkobotu všechny vytvořené štítky za daný den.
 6. V Balíkobotu si všechny nahrané štítky hromadně zaškrtnete.
 7. Tlačítkem Odeslat data nad hlavní tabulkou odešlete data dopravcům.

Zjištění čísla zásilky a stavu zásilky u konkrétního dokladu bez prémiových funkcí

 1. Z FlexiBee si do Balíkobotu tlačítkem Načíst... nahrajete požadovaný doklad (podle datumu dokladu nebo zvoleného filtru).
 2. V Balíkobotu vidíte číslo zásilky, popř. můžete zjistit stav.

Zjištění čísla zásilky a stavu zásilky u konkrétního dokladu s prémiovými funkcemi

Číslo zásilky a aktuální stav zásilky máte zapsaný ve FlexiBee přímo u konkrétního dokladu, nemusíte nic hledat.

Obsah