Automaty2 – akce na základě stavu zásilky

Tato funkce je prémiová.

Balíkobot umí na základě stavu zásilky provést různé akce – poslat klientovi e-mail nebo SMS, provést různé akce ve zdrojovém systému (Pohoda, FlexiBee, Shoptet) atd.

Vše se nastaví v záložce Nastavení/Automaty2.

 1. Z výklopného seznamu si vyberete stav zásilky, pro který chcete provést nějakou akci.
 2. Zaškrtnete si Chci provést následující akce. Tím se aktivuje nastavení akcí pro daný stav zásilky.
 3. Zvolíte si, jak často se mají dané akce provádět:
  • VŽDY = akce pro tento stav se budou provádět vždy při spuštění automatu, když bude zásilka v tomto stavu. Při opakovaném spuštění automatu se akce provedou znovu, pokud bude zásilka stále v tomto stavu. Např. pokud budete mít pro stav Připraveno k vyzvednutí nastaveno poslání e-mailu zákazníkovi, spustíte automat 5x za sebou a zásilka bude stále ve stavu Připraveno k vyzvednutí, tak se 5x za sebou pošle zákazníkovi e-mail.
  • JEDNOU = akce pro tento stav se provedou pouze jednou, když se spustí automat, a zásilka poprvé bude v tomto stavu. Při dalším spuštění automatu se již akce neprovedou, pokud bude zásilka stále v tomto stavu. Např. pokud budete mít pro stav Připraveno k vyzvednutí nastaveno poslání e-mailu zákazníkovi, spustíte automat 5x za sebou a zásilka bude stále ve stavu Připraveno k vyzvednutí, tak se pošle zákazníkovi e-mail pouze 1x při prvním spuštění.
 1. Dále si zaškrtnete, co pro tento stav chcete udělat – poslat SMS, poslat e-mail, nebo provést jinou akci.
  • Pokud chcete poslat SMS, je potřeba mít nastavenou SMS komunikaci na záložce Nastavení/SMS.
  • Pokud chcete poslat e-mail, je potřeba mít nastavenou e-mailovou komunikaci na záložce Nastavení/E-maily.
 2. Pokud chcete provést nějakou další akci, tak si zaškrtnete Další akce a vyberete si systém, ve kterém chcete akci provést.
  • Je vždy dostupný pouze systém, na který jste aktuálně napojeni.
  • Záložka pro Shoptet je dostupná vždy, pokud máte na záložce Nastavení/Automaty zaškrtnuto Chci automaticky odesílat data do Shoptetu. Zde také musíte mít nastavenou komunikaci se Shoptetem – přihlašovací údaje atd. Viz Nastavení zápisu dat do Shoptetu.
 3. Po ukončení nastavování pro daný stav zásilky kliknete na tlačítko Uložit nastavení pro daný stav zásilky.

Individuální akce pro jednotlivé systémy (Pohoda, FlexiBee, Shoptet atd.) se řeší většinou na zakázku, aby si každý klient mohl vymyslet přesně to, co potřebuje udělat.

Změna stavu objednávky v Shoptetu podle stavu zásilky

Jednou z možností funkce Automaty2 je změna stavu objednávky v Shoptetu podle stavu zásilky. Pro každý stav zásilky si můžete zvolit stav objednávky, který se má k objednávce v Shoptetu nastavit. V okamžiku, když proběhne automatická kontrola stavů zásilek, tak se pro zkontrolované zásilky změní stavy objednávek v Shoptetu. Popis viz kap. Změna stavu objednávky v Shoptetu.

Tuto funkci využijete i v případě, že expedujete zásilky třeba z Pohody nebo FlexiBee, ale potřebujete na základě stavu zásilky měnit stav objednávky v Shoptetu.

Obsah