Práce se zásilkami

Zásilky je možné expedovat z Weby24 z přijatých objednávek.

Balíkobot funguje tak, že nejdříve z Weby24 do Balíkobotu hromadně nahrajete vybrané objednávky a následně s nimi v Balíkobotu pracujete (tisknete štítky, odesíláte data dopravcům atd.).

Objednávky můžete nahrávat z Weby24 do Balíkobotu dvojím způsobem:

  • Hromadně za zvolené časové období.
  • Jednotlivě přes čárové kódy.

Pokud chcete před tiskem štítků kontrolovat obsah zásilky (tedy to, zda obsah zásilky odpovídá položkám na objednávce), tak postup je popsán v kap. Kontrola obsahu zásilky.

Hromadné nahrávání dokladů z Weby24 do Balíkobotu

Na hlavní obrazovce Balíkobotu máte přednastavené časové období, které jste si nadefinovali v nastavení propojení. Můžete si v něm změnit vlastní časové období, podle kterého chcete z Weby24 načíst objednávky vytvořené v tomto období.

Po nastavení časového období kliknete na Načíst objednávky a podle zadaného časového období se vám načtou odpovídající objednávky z Weby24 , které byly v Weby24 vytvořené v tomto období.

K tomuto způsobu expedice nepotřebujete žádné příplatkové prémiové funkce.

Po načtení dokladů pokračujete v běžné práci se zásilkami – vytvoření štítku, odeslání dat dopravcům atd. Viz Práce se zásilkami.

Nahrávání jednotlivých dokladů z Weby24 do Balíkobotu

Objednávky je možné z Weby24 do Balíkobotu nahrávat i pomocí čárových kódů. Postup při hledání a nahrávání jednotlivých dokladů je následující:

  • Čtečkou si „pípnete“ čárový kód na objednávce, kód musí obsahovat číslo dokladu. Pokud hledáte ručně (bez čtečky), tak číslo objednávky napíšete do vyhledávacího políčka a dáte ENTER.
  • Balíkobot se pokusí vyhledat objednávku v hlavní tabulce v Balíkobotu. Pokud objednávku v tabulce nenajde, pokusí se ji najít v Weby24 podle čísla objednávky.
  • Pokud je objednávka v Weby24 nalezena, načte se do tabulky v Balíkobotu a Balíkobot „pípne“.
  • Po načtení objednávky do Balíkobotu se může automaticky vytvořit a vytisknout štítek.

Více o expedici přes čtečky viz Expedice přes čtečky.

Při nahrávání objednávek přes čtečku čárových kódů je potřeba mít čtečku nastavenou a aktivovanou.

Hromadné i jednotlivé nahrávání objednávek lze podle potřeby kombinovat, takže můžete např. tisknout štítky jednotlivě přes čárové kódy, ale odesílat data dopravcům můžete hromadně přes časové období atd.

Obsah