Zobrazení obrázků u produktů

V expedici si volitelně můžete zapnout, aby se u kontrolovaných produktů zobrazovaly náhledy produktů. Může to skladníkům pomoci při lepší identifikaci expedovaného zboží. Náhled produktu se zobrazí v tabulce s kontrolovanými položkami ve sloupci Obrázek. Po kliknutí na náhled se zobrazí obrázek v plné velikosti.

Funkci si zapnete v menu Nastavení/Expedice zaškrtnutím Používat obrázky produktů.

Pohoda – obrázky u produktů

V Balíkobotu se jako produktový obrázek bude zobrazovat ten obrázek, který máte nastavený v Pohodě u skladové zásoby jako výchozí obrázek.

Obrázky přes mServer

Tento způsob je vhodný v případě, že máte Balíkobot na lokálním PC a Pohodu na serveru a nechcete/nemůžete pro Balíkobot nasdílet složku dokumentů firmy z Pohody.

Ve výchozím nastavení se obrázky načítají z Pohody přes mServer a kešují se do lokální složky. Načítání obrázků může být proto pomalejší.

V lokální složce jsou obrázky stažené permanentně, i když je v Pohodě změníte. Pokud nějaký obrázek v Pohodě změníte a chcete ho zaktualizovat i v Balíkobotu, tak si kliknete na Smazat cache s obrázky.

Pokud používáte v Pohodě více uživatelů a máte zapnutá přístupová práva, tak musí mít daný uživatel v Pohodě zaškrtnutý Export dokumentů u mServeru.

Obrázky přes sdílenou složku

Pokud je načítání obrázků přes mServer pomalé, Balíkobot může načítat obrázky přímo ze složky dokumentů firmy z Pohody. Je potřeba nastavit v Balíkobotu složku dokumentů firmy, kam Pohoda ukládá obrázky skladových zásob. Tuto složku najdete v Pohodě v menu Nastavení/Globální nastavení a pod odkazem Dokumenty. Tam si zapnete Používat složku dokumentů firmy (pokud jste neměli zaškrtnuto již dříve). Pole Složka dokumentů a Složka dokumentů firmy ponecháte beze změny a nastavení v Pohodě uložíte.

V Balíkobotu pak tlačítkem Vybrat složku dokumentů firmy vyberete přesně tu složku, která je nastavená v Pohodě.

Pokud máte Pohodu na serveru a Balíkobot na lokálním PC, tak je potřeba složku dokumentů firmy z Pohody nasdílet tak, aby do ní měl přístup i Balíkobot.

V ukázkovém příkladu je v Pohodě nastavena složka dokumentů „C:\ProgramData\STORMWARE\PohodaStart\Dokumenty\“ a složka dokumentů firmy je „Petr Nováček test2“. V Balíkobotu tedy jako složku dokumentů firmy vyberete „C:\ProgramData\STORMWARE\PohodaStart\Dokumenty\Petr Nováček test2“.

FlexiBee – obrázky u produktů

V Balíkobotu se jako produktový obrázek bude zobrazovat ten obrázek, který máte nastavený ve FlexiBee u skladové zásoby jako hlavní přílohu.

Příloha ve FlexiBee musí být buďto typu Soubor nebo Odkaz na internet, a musí se jednat o obrázkovou přílohu (ne PDF, DOC apod.).

Shoptet – obrázky u produktů

Jako náhled produktu se bude v Balíkobotu zobrazovat stejný obrázek, který se zobrazuje v Shoptetu u daného produktu v objednávce.

Obsah