Pravidelné spouštění automatické kontroly přes Plánovač úloh

Přes Plánovač úloh ve Windows si můžete nastavit pravidelné automatické spouštění kontroly stavů zásilek. Balíkobot se spustí v nastavenou hodinu (třeba v noci), zkontroluje zásilky, zapíše stavy do zdrojového systému a ráno máte v e-mailu aktuální report

Automatické pravidelné spouštění kontroly stavů si nastavíte pomocí tlačítka Vytvořit úlohu v Plánovači úloh. Tím se do Plánovače úloh ve Windows založí nová plánovaná úloha, která se bude spouštět denně v nastavený čas. Úloha se bude spouštět s parametry, které jste měli v Balíkobotu aktivní v okamžiku vytvoření plánované úlohy – vybraný profil, časové období, vybraná agenda.

Můžete si samozřejmě založit více plánovaných úloh současně, s různými parametry a různými časovými obdobími. Jedna úloha může kontrolovat zásilky v agendě Objednávky, druhá v agendě Faktury atd.

Vytvořená naplánovaná úloha se uloží do Plánovače úloh do složky Balikobot-automaty pod názvem Balíkobot kontrola zásilek + vstupní parametry.

Po vytvoření úlohy v Plánovači úloh doporučuji spustit Plánovač, kliknout na úlohu pravým tlač. myši a spustit ji. Měla by proběhnout kontrola zásilek a poslání reportu e-mailem.

Po spuštění úlohy z Plánovače úloh (automaticky nebo na vyžádání) se provedou následující činnosti:

  • Spustí se Balíkobot.
  • V Balíkobotu se načte profil platný při vytvoření plánované úlohy. Z profilu se načte veškeré nastavení.
  • V Balíkobotu se nastaví časové období vybrané při vytvoření plánované úlohy.
  • V Balíkobotu se nastaví agenda vybraná při vytvoření plánované úlohy.
  • Adresy pro zaslání e-mailového reportu se vyplní z načteného profilu, nenastavují se ve vstupních parametrech příkazové řádky.
  • Provede se kontrola stavů zásilek dle nastavených parametrů, odešle se e-mailový report a data se uloží do Pohody.
  • Balíkobot se ukončí.

Standardně se úloha v Plánovači spouští pod aktuálně přihlášeným uživatelem, který úlohu vytvořil. Pokud není tento uživatel ve Windows přihlášen, tak se úloha nespustí. Pokud chcete úlohu spouštět nezávisle na přihlášeném uživateli, tak na název úlohy klepnete pravým tlačítkem myši, vyberete Vlastnosti a ve vlastnostech zvolíte Spustit nezávisle na přihlášení uživatele.

Automat přes Plánovač úloh je vždy potřeba spouštět v kontextu uživatele, který má v Balíkobotu zadanou prémiovou licenci na Automaty a který má v Balíkobotu v Nastavení/Automaty zaškrtnuto Chci automaticky kontrolovat stavy zásilek. Pokud budete Balíkobot spouštět např. v kontextu systémového uživatele Windows, tak se automat nespustí, protože systémový uživatel Windows nemá v Balíkobotu zadanou licenci.