Průběh kontroly expedice

Po kliknutí na tlačítko Expedice se objeví okno pro kontrolu obsahu zásilky. Je v něm uvedena informace o kontrolovaném dokladu (číslo dokladu, popis a adresát).

Pokud máte nastaveno, aby se okno s s expedicí otevřelo automaticky po načtení dokladu čtečkou, tak nemusíte na nic klikat.

V horní tabulce je seznam aktuálních položek. Je zobrazeno celkové množství, zkontrolované množství a množství zbývající ke kontrole.

Ve spodní tabulce je seznam zkontrolovaných položek. Je zobrazeno celkové množství, zkontrolované množství a informace o množství zkontrolovaném čtečkou nebo ručně.

Položky zkontrolujete (= přesunete z horní tabulky do spodní) tak, že je postupně „napípáte“ pomocí čtečky čárových kódů.

Pokud nějaká položka nemá čárový kód nebo kód nelze nasnímat, můžete ji zkontrolovat ručně kliknutím na tlačítko Zelená šipka dolů, tím zkontrolujete aktuální (označenou) položku. Pro ruční vyhledání položky můžete využít vyhledávací okénko nad horní tabulkou. Hledat lze podle kódu nebo názvu položky.

Při každé kontrole (ručně nebo čtečkou) uslyšíte pípnutí.

Pokud je kontrola položky ukončena (zkontrolovalo se veškeré množství položky), tak se k položce do dolní tabulky automaticky doplní datum dokončení kontroly a jméno uživatele, který kontrolu dokončil. Zkontrolovaná položka z horní tabulky zmizí.

Čtečkou nebo ručně se vždy zkontroluje jednotkové množství položky, což je 1. Pokud potřebujete zkontrolovat jiné jednotkové množství (třeba 17,3), můžete si ho nastavit vpravo nahoře nad horní tabulkou.

Pokud chcete stornovat kontrolu již zkontrolované položky, uděláte to tlačítkem Červená šipka nahoru. Tím se veškeré zkontrolované množství aktuální (označené) položky přesune ze spodní zkontrolované tabulky do horní nezkontrolované tabulky.

Úspěšná kontrola

Pokud je ukončena kontrola všech položek (horní tabulka je prázdná), tak se vpravo nahoře objeví zelené OK a tlačítko Expedice bude také zelené. Po úspěšné kontrole obsahu zásilky se automaticky zavře okno s expedicí.

Neúspěšná kontrola

Pokud se vám nepodařilo úspěšně dokončit kontrolu všech položek, může to být ze dvou důvodů:

  1. V krabici je zabaleno více položek, než je na dokladu. To poznáte tak, že při „napípnutí“ přebytečné položky se tato položka nenajde v seznamu aktuálních položek a objeví se varovný dialog.
  2. V krabici chybí položky, které jsou na dokladu. To poznáte tak, že v seznamu aktuálních položek nějaké položky zbydou – tyto položky nejsou zabalené v krabici.

Přerušení a opakování kontroly

Kontrolu můžete kdykoli přerušit a kliknutím na tlačítko Hotovo se vrátíte zpět do hlavního programu. Zkontrolované a nezkontrolované položky se zapamatují a můžete v kontrole kdykoli pokračovat.

Pokud jsou již odeslaná data pro danou zásilku, pak okno s expedicí lze zobrazit, ale nelze v něm cokoli změnit.

Obsah