Databáze v cloudu

V této kapitole najdete nastavení Balíkobotu pro cloudový provoz, při kterém jsou data o zásilkách, popř. nastavení Balíkobotu, uloženy v cloudu na internetu.

Toto řešení je určené pro uživatele, kteří potřebují s Balíkobotem pracovat ve více uživatelích z různých poboček a chtějí mít společná zásilková data.

Nastavení cloudu je platné pro všechny profily v Balíkobotu.

Pro uložení dat v cloudu se používá databáze Mongo.

Přístup do cloudu nastavíte na záložce Nastavení/Cloud. Balíkobot podporuje tři varianty cloudu: