Nastavení mobilní aplikace

Stažení mobilní aplikace

Mobilní aplikaci Balíkobot stáhnete na Google Play.

Nastavení mobilní aplikace

Na stránce Nastavení si vyplníte parametry mobilní aplikace.

Nastavení připojení k bServeru

Komunikace mezi Windows modulem BlahaSoft a mobilní aplikací probíhá přes bServer.

Zadáte adresu a port bServeru, který běží v rámci modulu BlahaSoft. Pak kliknete na Test spojení s bServerem. Z bServeru se načte aktuální profil a aktuální API uživatel Balíkobotu.

ID mobilní aplikaci slouží k jednoznačné identifikaci daného mobilu oproti bServeru. Ponecháte přednastavené nebo vyplníte vlastní.

Nastavení skeneru

Mobilní aplikace podporuje skenování čárových kódů přes:

 • Externí Bluetooth čtečku, např. Sensodroid Senso R2. Čtečka musí být připojena k telefonu přes Bluetooth a musí být na ní nastavena komunikace přes virtuální sériový port (Bluetooth SPP mode).
  • Zvolíte Načíst seznam čteček a pak vyberete ze seznamu čtečku a dáte Test spojení se čtečkou.
  • Pak načtete čtečkou nějaký čárový kód, který by se měl objevit za nápisem Zkušební data.
 • Interní čtečku v datovém terminálu CipherLab (ověřeno na CipherLab RK25). Zde není potřeba nic nastavovat, pouze naskenujete nějaký zkušební čárový kód.
 • Interní fotoaparát v mobilu.
  • Můžete si zapnout přisvícení přes svítilnu.
  • Můžete si nastavit prodlevu skeneru mezi jednotlivým skenováním.

Nastavení pickingu

Můžete si nastavit:

 • Zobrazení náhledů (obrázků) položek – pokud chcete u produktů v mobilu zobrazovat i náhledové obrázky.
 • Zobrazení adresy dokladu – pokud chcete u dokladu v mobilu zobrazovat i dodací adresy.
 • Zobrazení skladových pozic položek – pokud chcete u produktů v mobilu zobrazovat i skladové pozice.
 • Zobrazení EAN
 • Zda se chcete po otevření pickovací stránky automaticky propojit se čtečkou čárových kódů (lze i ručně přes lokální menu Spojit se čtečkou).
 • Zda při naskenování dokladu, který ještě není nahraný v mobilní aplikaci, se má tento nahrát do mobilu rovnou z bServeru (je potřeba mít v lokálním menu nastavené skenování Doklady->Položky).
 • Zda chcete po naskenování dokladu rovnou vytisknout štítek na bServeru bez kontroly položek v mobilu.
 • Zda chcete z bServeru do mobilu nahrávat i již zkompletované a odkontrolované doklady.
 • Zda chcete třídit položky podle skladové pozice.
 • Zda chcete v mobilu přehrávat zvuk při úspěšném/neúspěšném vložení zboží do boxu.
 • Zda se mají napickované položky posílat zpět na bServer okamžitě po každém naskenování, a nebo až hromadně na vyžádání.
 • Zda chcete skenovat číslo dokladu (které se s každým dokladem mění) a nebo číslo boxu (které je stejné pro různé doklady).
 • A další nastavení.

Lokální menu pickingu

Na stránce Picking v lokálním menu máte k dispozici další možnosti:

 • Spojit se čtečkou. Tím se zahájí komunikace se sériovou čtečkou.
 • Načíst ze serveru. Toto provedete před začátkem pickování. Z bServeru Balíkobotu se načte kompletní expediční list. Toto pravděpodobně nebudete využívat – lepší je skenovat a nahrávat si doklady jednotlivě přes lokální menu Doklady->Položky.
 • Odeslat na server. Toto provedete po ukončení pickování. Na bServer se hromadně odešlou všechny napickované položky. Pokud máte v Nastavení zaškrtnuto, aby se položky posílaly na bServer okamžitě, tak toto hromadné odeslání už dělat nemusíte.
 • Uložit práci. Tím se uloží rozpracovaný expediční list a můžete se k němu kdykoli vrátit.
 • Obnovit práci. Tím se načte uložený rozpracovaný expediční list.
 • Reset skenování. Pokud jste naskenovali chybnou položku nebo doklad.
 • Zobrazit Položky -> Doklady. Tím si v aplikaci zobrazíte seznam položek. Naskenovanou položku pak budete dávat do krabice. Toto budete používat, pokud expedujete bez skladových pozic.
 • Zobrazit Pozice -> Položky -> Doklady. Pokud používáte skladové pozice, tak tím si v aplikaci zobrazíte seznam skladových pozic. Po kliknutí na pozici se zobrazí seznam položek na této pozici. Toto budete používat, pokud expedujete přes skladové pozice.
 • Zobrazit Doklady -> Položky. Tím si v aplikaci zobrazíte seznam dokladů a po naskenování dokladu se pak zobrazí seznam položek v rámci tohoto dokladu. Naskenovanou položku pak budete dávat do krabice. Toto budete používat, pokud expedujete bez skladových pozic.
Obsah