Nastavení dopravců

Balíkobot načítá údaj o dopravci buďto z pole Dopravce na dokladu, nebo z položky na dokladu. Podle toho je potřeba namapovat dopravce v Pohodě na dopravce v Balíkobotu.

Mapování názvů dopravy z pole Dopravce na dokladu

Některé e-shopy ukládají údaj o dopravě do pole Dopravce a používají vlastní názvy dopravy. Takže pro správné párování dopravy mezi e-shopem + Pohodou + Balíkobotem musíte udělat následující věci.

1. Nastavení názvů dopravy v Pohodě

V Pohodě v agendě Adresář/Dopravci musíte do číselníku dopravců založit všechny názvy doprav, které používá váš e-shop. Názvy musíte uvést přesně tak, jak jsou uvedeny ve vašem e-shopu. Pohoda totiž umí do pole Dopravce uložit jenom údaj, který máte uvedený v číselníku dopravců.

Seznam dopravců je v Pohodě v mServeru kešovaný. To znamená, že po změně názvu dopravce nebo přidání nového dopravce musíte vypnout mServer a znovu ho spustit.

Např. u Shoptetu jsou názvy zde: https://podpora.shoptet.cz/hc/cs/articles/360003141592-Stormware-Pohoda

2. Nastavení mapování dopravy mezi Pohodou a Balíkobotem

V Balíkobotu v menu Nastavení/Mapování dopravy si v tabulce dopravců a služeb najdete správný řádek, který odpovídá vašemu dopravci, a nastavíte:

  • kde hledat dopravu = v názvu dopravce
  • název dopravy = název dopravy z e-shopu
  • hledat dopravu = zaškrtnout

Nesmíte zadat dva stejné názvy dopravy do různých řádků. Potom by párování nefungovalo.

3. Načtení dokladu do Balíkobotu

Při načtení dokladu do Balíkobotu se pak správně vyplní dopravce i služba.

Pokud je u dokladu v Pohodě předepsaným způsobem zadaná i adresa výdejní pobočky, pak se pobočka v Balíkobotu také předvyplní, viz Výdejní pobočky.

Mapování názvů dopravy z položky dokladu

Některé e-shopy, např. Fastcentrik nebo Shoptet, ukládají informace o dopravce jako samostatnou položku do dokladu, a v názvu této položky je uvedena doprava. Název dopravy je v položce v Pohodě uveden tak, jak jste si ho pojmenovali v e-shopu v nastavení dopravců.

Důležitý je název položky nebo kód položky nebo poznámka k položce. V těchto třech polích se hledá případný dopravce. Stačí, když budete mít vyplněn název dopravy v jednom z těchto polí.

Pokud váš e-shop ukládá informace o dopravě do Pohody do položek dokladů, nemusíte mít v tom případě vyplněný číselník dopravců v Pohodě. Položka Dopravce v Pohodě může zůstat prázdná, protože se informace o dopravci přečtou z položky dokladu.

Pokud eshop ukládá do Pohody kód i název dopravy, tak je lepší zadat do mapování dopravy kód položky. Název dopravy se totiž v eshopu může změnit, zatímco kód zůstává většinou stejný.

Pro správné párování musíte udělat následující věci.

1. Zjištění správného názvu dopravy z e-shopu

Napřed musíte zjistit kódy nebo názvy dopravy, pod kterými ukládá e-shop dopravu do položek do Pohody. To uvidíte nejlépe v Pohodě u konkrétního dokladu.

2. Nastavení mapování dopravy mezi Pohodou a Balíkobotem

V Balíkobotu v menu Nastavení/Mapování dopravy si v tabulce dopravců a služeb najdete správný řádek, který odpovídá vašemu dopravci, a nastavíte:

  • kde hledat dopravu = v položkách dokladu
  • kód/název položky = zadáte kód nebo název dopravy z e-shopu
  • hledat dopravu = zaškrtnout

Nesmíte zadat dva stejné názvy dopravy do různých řádků. Potom by párování nefungovalo.

3. Načtení dokladu do Balíkobotu

Při načtení dokladu do Balíkobotu se pak správně vyplní dopravce i služba.

Pokud je u dokladu v Pohodě předepsaným způsobem zadaná i adresa výdejní pobočky, pak se pobočka v Balíkobotu také předvyplní, viz Výdejní pobočky.

Řešení pro výdejní pobočky Zásilkovny

Toto řešení se vás týká, pokud:

  • používáte výdejní místa pro Zásilkovnu
  • váš e-shop ukládá informaci o dopravci do kódu nebo názvu položky

V mapování dopravců u Zásilkovny proto existuje virtuální služba Výdejní pobočka. Ta slouží k tomu, aby Balíkobot poznal, že používáte Zásilkovnu a zároveň chcete automaticky nastavit výdejní pobočku podle adresy.

V mapování dopravců u Zásilkovny do služby Výdejní pobočka zadáte kód nebo název položky, pod kterou ukládá váš e-shop informaci o Zásilkovně. V našem příkladu je to položka s názvem Zásilkovna výdej. Tím pádem bude Balíkobot vědět, že k dokladu obsahující položku s tímto názvem má nastavit dopravce Zásilkovna:

Další nastavení záleží na tom, zda chcete pobočku Zásilkovny načítat z dodací adresy nebo z položky dokladu, viz výdejní pobočky.

Obsah