Jednokroková kontrola zboží v režimu picker/balič

V tomto workflow picker naskenuje mobilem čárový kód na několika objednávkách a odkontroluje postupně všechno zboží.

Štítky se k objednávkám netisknou z mobilní aplikace, ale z modulu, kde je tiskne balič, který provádí finální balení napickovaných objednávek.

Picker

 1. V modulu v nastavení bServeru si zrušíte: Po přijetí pokynu z mobilu se chovat jako po naskenování čtečkou.
 2. V Nastavení mobilní aplikace:
  • zaškrtnete Pokud naskenovaný doklad není v mobilu, tak ho nahrát ze serveru.
  • zrušíte Nenahrávat do mobilu položky dokladu, pouze vytisknout štítky.
  • zaškrtnete Posílat napickované položky hned na server.
 3. V mobilní aplikaci se přepnete na Picking a zvolíte Doklady->Položky v lokálním menu.
 4. Postupně naskenujete mobilem čárový kód na všech dokladech, které chcete vyexpedovat najednou.
 5. Do mobilu se nahrajou naskenované doklady.
 6. V mobilní aplikaci zvolíte Položky->Doklady v lokálním menu.
 7. Odkontrolujete mobilem všechno zboží ve všech dokladech.
 8. Odkontrolované položky se budou průběžně posílat do modulu.
 9. K odkontrolovaným dokladům se nebudou tvořit ani tisknout štítky.
 10. Odkontrolovaný doklad se automaticky smaže z mobilu.

Balič

 1. V modulu v nastavení bServeru si zrušíte: Po přijetí pokynu z mobilu se chovat jako po naskenování čtečkou.
 2. V nastavení čteček Nastavení/Ostatní si zaškrtnete, aby se automaticky vytvořil a vytiskl štítek k dokladu.
 3. Postupně skenujete čtečkou čárový kód na napickovaných objednávkách, které přivezl picker v expediční kleci.
 4. Po naskenování každého dokladu se vytvoří a vytiskne štítek k tomuto dokladu.
  • Kontrola zboží na straně baliče už neproběhne, protože proběhla na straně pickera.
Obsah