Práce se zásilkami

Se zásilkami se obecně pracuje následujícím způsobem:

 1. Ve zdrojovém systému (Pohoda, FlexiBee, Shoptet atd.) si vyberete doklady, se kterými chcete v Balíkobotu pracovat (přes filtry, přes datumy atd.).
 2. Nahrajete si vybrané doklady ze zdrojového systému do Balíkobotu.
 3. V Balíkobotu s doklady něco provedete – vytvoříte štítky, vytisknete štítky, odešlete data dopravcům.
 4. Zavřete Balíkobot

Veškeré akce se zásilkami se v Balíkobotu zapamatují a uloží, takže pokud si během práce Balíkobot třeba omylem zavřete nebo program spadne, tak se vůbec nic neděje, prostě si doklady do Balíkobotu nahrajete znovu a pokračujete v práci.

U každého dokladu v Balíkobotu je možné jednotlivě:

 • vytvořit štítek
 • smazat štítek
 • vytisknout štítek
 • sledovat zásilku

Dále je možné u vybraných (zaškrtnutých) dokladů v Balíkobotu hromadně:

 • vytvořit štítky
 • smazat štítky
 • vytisknout štítky
 • odeslat data dopravcům
 • zobrazit si historii objednaných svozů
 • zobrazit aktuální (poslední) stav zásilky

Výběr dokladů pro hromadnou akci

Výše uvedené hromadné akce se vždy provedou pro doklady, které jsou zaškrtnuté v levém sloupci tabulky a viditelné na aktuální stránce, viz stránkování.

Vytváření štítků

Štítky můžete vytvořit jednotlivě kliknutím na tlačítko Vytvoř v řádku u každého dokladu.

Nebo můžete štítky vytvořit hromadně kliknutím na tlačítko Vytvořit vpravo nad tabulkou. Tím vytvoříte štítky pro všechny doklady, které:

 • nemají vytvořený štítek a zároveň
 • jsou zaškrtnuté v levém sloupci tabulky a zároveň
 • jsou viditelné na aktuální stránce.

Vytvořený štítek poznáte podle toho, že ve sloupci Vytvořeno je datum vytvoření štítku a ve sloupci Balíky je číslo zásilky.

Přegenerování již existujícího štítku

Od verze Balíkobot 2.8.70 nelze přegenerovat existující štítek, ani když je to v nastavení povoleno. Vždy je nutné štítek smazat a vytvořit znovu.

Pokud vytváříte štítky (hromadně nebo jednotlivě) a už máte u některých zásilek štítky vytvořené a vytisknuté, tak se stávající štítek buďto smaže a přepíše se novým štítkem, a nebo se nesmaže a zachová se původní štítek.

Toto chování si nastavíte v menu Nastavení/Ostatní. Najdete tam zaškrtávátko, pomocí kterého můžete:

 • Zakázat smazání a přegenerování již existujících štítků (zaškrtnout zaškrtávátko). Stávající štítky se tím pádem nepřepíšou. Toto je doporučené nastavení.
 • Povolit smazání a přegenerování již existujících štítků (výchozí chování, nezaškrtnout zaškrtávátko). Stávající štítky se tím pádem přepíšou.

Pokud toto zaškrtávátko nebudete mít zaškrtnuté, tak se vám bude stávat, že si štítek vytvoříte a vytisknete, a pak si ho omylem přepíšete novým štítkem, který datově odešlete dopravci. Tím pádem bude mít dopravce jiný štítek, než bude na etiketě. To je špatně.

Oprava dat a aktualizace existujícího dokladu

Pokud máte načtené doklady v Balíkobotu a potom potřebujete opravit doklad (změnit adresu, změnit výši dobírky atd.), tak tuto opravu musíte provést ve zdrojovém systému (Pohoda, FlexiBee, Shoptet atd.) a opravený doklad znovu načíst do Balíkobotu i s ostatními doklady hromadně nebo jednotlivě, viz Proces expedice.

Pokud chcete z tabulky smazat jeden konkrétní doklad (řádek), tak ho můžete z tabulky smazat pomocí tlačítka Smaž řádek na daném řádku. Nesmažou se žádná data ani zásilky, pouze se doklad odstraní z tabulky. Toto využijete např. v případě, když čtečkou „napípnete“ doklad a potom potřebujete tento doklad opravit (změnit adresu atd.) ve zdrojovém systému (Pohoda, FlexiBee, Shoptet) a chcete ho pak „napípnout“ do Balíkobotu znovu.

Popř. je možné aktualizovat data toho jednoho konkrétního opraveného dokladu, a sice pomocí tlačítka Načti ze systému v daném řádku. Tím se ze zdrojového systému aktualizují data jednoho konkrétního dokladu a aktuální data (adresa, dopravce, dobírka atd.) se načtou do Balíkobotu. Toto tlačítko je aktivní pouze u dokladů, které ještě nemají vytvořený štítek, pak už data zaktualizovat nejde.

Tuto aktualizaci dat je možné provádět i čtečkou.

Mazání štítků

Štítky můžete smazat jednotlivě kliknutím na tlačítko Smaž v řádku u každého dokladu.

Nebo můžete štítky smazat hromadně kliknutím na tlačítko Smazat vpravo nad tabulkou. Tím smažete štítky pro všechny doklady, které:

 • mají vytvořený štítek a zároveň
 • nemají odeslaná data dopravci a zároveň
 • jsou zaškrtnuté v levém sloupci tabulky a zároveň
 • jsou viditelné na aktuální stránce.

Smazaný štítek poznáte podle toho, že ve sloupci Vytvořeno není nic.

Tisk štítků

Štítky můžete tisknout jednotlivě kliknutím na tlačítko Tiskni v řádku u každého dokladu.

Nebo můžete štítky tisknout hromadně kliknutím na tlačítko Tisknout vpravo nad tabulkou. Tím vytisknete štítky pro všechny doklady, které:

 • mají vytvořený štítek a zároveň
 • jsou zaškrtnuté v levém sloupci tabulky a zároveň
 • jsou viditelné na aktuální stránce.

Při hromadném tisku se zobrazí dialogové okno, kde jsou štítky rozdělené podle jednotlivých dopravců, a kliknutím na Tisknout štítky si pak pro každého dopravce zvlášť vytisknete štítky.

Tlačítko Tisknout doklady je platné pouze pro Pohodu a můžete přes něj vytisknout originální doklady (faktury/objednávky/výdejky) z Pohody, viz zde.

Podle nastavení popsaného v kapitole Tisk štítků můžete štítky tisknout:

 • s výběrem pozice a s náhledem štítku před tiskem (standardní tisk),
 • bez výběru pozice a bez náhledu štítku (prémiová funkce, např. při tisku na Zebru),
 • s možností odoznačit si v hlavní tabulce již vytisknuté štítky.

Filtrování dokladů v tabulce

Nad tabulkou jsou dostupná zaškrtávátka, pomocí kterých si můžete v tabulce zobrazit doklady podle různých kritérií:

 • se štítky/bez štítků,
 • s odeslanými daty/bez odeslaných dat,
 • vytisknuté/nevytisknuté štítky,
 • doručené/nedoručené zásilky,
 • atd.

Filtr se pak aplikuje na doklady, které jsou aktuálně načtené v tabulce.

Pro možnost filtrování podle vytisknutých/nevytisknutých štítků je potřeba mít v Nastavení/Tiskárny zapnutou možnost filtrování podle vytisknutých štítků.

Obsah