SMS

Balíkobot umí klientovi poslat SMS s číslem zásilky. SMS se klientovi pošle automaticky v okamžiku, kdy jsou data o zásilce odeslána přepravci. SMS se pošle na telefonní číslo, které je uvedené v Pohodě u adresy daného klienta.

Pro odesílání SMS je využívána česká brána BulkGate.com. Účet si můžete založit zde: https://portal.bulkgate.com/join/4345

Na záložce Nastavení/SMS si můžete nastavit SMS komunikaci:

  • Application ID a Application token (viz Nastavení účtu u SMS brány BulkGate.com),
  • Typ identifikace odesílatele: systémové číslo, shortcode, textový odesílatel nebo vlastní telefonní číslo. Popis možností viz Ceny za SMS.
  • Zda se mají SMS posílat s diakritikou nebo bez diakritiky. SMS s diakritikou „zaberou“ více místa a může se proto stát, že SMS bude rozdělena do více zpráv. Pokud zaškrtnuto nebude, tak bude diakritika v SMS automaticky odstraněna.
  • Text (šablonu) SMS včetně proměnných, do kterých se automaticky vyplní číslo balíku, dobírka atd.

Po nastavení doporučuji poslat si testovací SMS na svůj telefon, abyste ověřili funkčnost posílání SMS.

Nastavení účtu u SMS brány BulkGate.com

Po kliknutí na odkaz https://portal.bulkgate.com/join/4345 zvolíte Vytvořit účet a zadáte svůj e-mail a heslo.

Application ID a Application token

Application ID a Application token slouží ke komunikaci mezi Balíkobotem a vaším účtem na BulkGate. Pokud by se vám stalo, že by se tyto údaje dostaly do nesprávných rukou nebo vám byly zcizeny, tak můžete dané API zneaktivnit nebo zcela smazat a vytvořit si kdykoli nové údaje.

Po přihlášení na portál BulkGate kliknete na Modules a APIs, dále na BlahaSoft a potom na Vytvořit API.

Zobrazí se vám stránka, kde je uvedeno vaše Application ID a Application token. Tyto údaje zkopírujete do aplikace Balíkobot.

Ověření telefonního čísla

Pokud chcete klientům odesílat SMS z vlastního telefonního čísla, je potřeba toto číslo v portálu ověřit. V menu SMS/Ověřená čísla zadáte svoje telefonní číslo a kliknete na Ověřit.

Ceny za SMS a typ odesílatele

Ceny za SMS najdete na portálu v menu Ceník. Ceny se odvíjí od výše nabitého kreditu a také od toho, jaký typ odesílatele v aplikaci zvolíte:

  • Systémové číslo – telefonní číslo, které nemůžete ovlivnit. Příjemce může obdržet zprávu z dlouhého telefonního čísla, krátkého čísla (short code) i textového čísla.
  • Short code – krátké telefonní číslo, které nemůžete ovlivnit. Příjemce obdrží zprávu z krátkého čísla generovaného BulkGatem (např. 2576).
  • Textový odesílatel – unikátní text, například název společnosti, který se zobrazí příjemci namísto telefonního čísla (např. MůjEshop.cz, Spol s.r.o., Blahasoft atd.). Maximální počet znaků je 11.
  • Vaše telefonní číslo – vaše vlastní telefonní číslo, které je zobrazeno příjemci v doručené SMS. Příjemce zprávy vám může napsat nebo zavolat přímo na toto číslo. Telefonní číslo musí být ve formátu 420xxxxxxxxx, bez znaménka + nebo nul vpředu. Vaše číslo je potřeba ověřit, viz Ověření telefonního čísla.
Obsah