Nastavení výdejní pobočky

Výdejní pobočka se z Money do Balíkobotu načte z datové struktury z prvního společného uživatelského pole.

Adresa výdejní pobočky v adrese dokladu

Pokud máte adresy výdejních poboček v adrese (dodací nebo fakturační), tak Balíkobot umí z této adresy rozpoznat výdejní pobočku a nastavit ji k zásilce. V menu Nastavení/Výdejní pobočky si zaškrtnete nastavení výdejních poboček podle dodací adresy.

Ulice musí obsahovat ulici a číslo popisné výdejní pobočky a město musí obsahovat město výdejní pobočky.

ID výdejní pobočky v adrese dokladu

Pokud máte v adrese ID výdejního místa v hranatých závorkách za názvem města (dělá to tak např. EshopRychle), tak Balíkobot umí toto ID také načíst a nastavit podle něj výdejní pobočku. V menu Nastavení/Výdejní pobočky si zaškrtnete nastavení výdejních poboček podle dodací adresy.

Výdejní pobočka v položce dokladu

Pokud máte výdejní pobočku v položce dokladu (dělá to tak např. Shoptet), tak Balíkobot umí z této adresy rozpoznat výdejní pobočku a nastavit ji k zásilce. Přesný popis nastavení je zde.

V poznámce položky musí být uvedena buďto adresa výdejní pobočky nebo ID výdejní pobočky.

ID výdejní pobočky včetně adresy v položce objednávky

Výdejní pobočka v uživatelském poli

Pokud ID výdejního místa máte v Money v uživatelském poli, tak si v Nastavení/Napojení/Money S3 můžete vybrat toto uživatelské pole a Balíkobot z něj pak bude nahrávat výdejní místo. Typ tohoto uživatelského pole v Money musí být Text.

Obsah