Expedice z Pohody s využitím dodavatelských čárových kódů

Tato kapitola platí pouze pro Pohodu E1.

Pokud máte Pohodu E1 a evidujete pro jednu skladovou položku více dodavatelů s různými čárovými kódy, tak si můžete zapnout práci s dodavatelskými čárovými kódy – v Nastavení/Expedice zaškrtávátko Používat dodavatelské čárové kódy. Tím pádem budete moci položky „pípat“ nejenom podle jednoho čárového kódu dané položky, ale i podle více různých čárových kódů, které používají vaši dodavatelé.

Při expedici přes dodavatelské čárové kódy je v expedovaném množství zohledněn i koeficient čárového kódu zadaný v Pohodě.

Dodavatelské čárové kódy se načítají z Pohody v okamžiku otevření okna s expedicí, takže otevření okna je pomalejší. Následně se kódy drží v paměti v rámci všech načtených dokladů v tabulce, takže pro stejné skladové položky u různých dokladů se kódy nenačítají opakovaně z Pohody, ale použijí se již načtené kódy z paměti. Když vyčistíte hlavní tabulku, vyčistíte i dočasnou paměť s načtenými kódy.