Změna pracujícího uživatele

Standardně je jako pracující uživatel v Balíkobotu evidovaný aktuální uživatel ve Windows.

Pokud se na jednom PC střídá více uživatelů a chcete měnit pracujícího uživatele přímo v Balíkobotu i během expedice, tak tuto funkci lze na zakázku zapnout. Poté budete moci změnit pracujícího uživatele třeba při každém pípnutí dokladu čtečkou. Aktuální uživatel je pak evidovaný v expedici jako zodpovědná osoba za danou zásilku.

Seznam uživatelů si nastavíte v menu Nastavení/Profily.

Dialog pro změnu uživatele vyvoláte kliknutím na tlačítko Uživatel nad hlavní tabulkou. Uživatele pak vyberete v dialogu buďto kliknutím na jméno, nebo zadáním kódu uživatele. Kód uživatele lze také naskenovat čtečkou.

Změna uživatele se projeví ve sloupečku Vytvořil, kde je evidovaný uživatel, který vytvořil aktuální štítek. Dále se změna projeví v kontrole obsahu zásilky, kde je evidovaný uživatel, který danou zásilku odkontroloval.