Práce se zásilkami

Zásilky je možné expedovat z agendy Přijaté objednávky, Vydané faktury a Skladové doklady (příjemky/výdejky).

Balíkobot funguje tak, že nejdříve z FlexiBee do Balíkobotu hromadně nahrajete vybrané doklady (objednávky, faktury, výdejky) a následně s nimi v Balíkobotu pracujete (tisknete štítky, odesíláte data dopravcům atd.).

Doklady můžete nahrávat z FlexiBee do Balíkobotu dvojím způsobem:

  1. Hromadně pomocí datumů a filtrů ve FlexiBee.
  2. Jednotlivě přes čárové kódy.

Pokud chcete před tiskem štítků kontrolovat obsah zásilky (tedy to, zda obsah zásilky odpovídá položkám na objednávce), tak postup je popsán v kap. Kontrola obsahu zásilky.

Hromadné nahrávání dokladů z FlexiBee do Balíkobotu

Na hlavní záložce Balíkobot nad tabulkou se seznamem dokladů máte přednastavený filtr s parametry, které jste si nadefinovali v nastavení propojení. Můžete si v něm změnit vlastní časové období nebo filtr, podle kterého chcete z FlexiBee načíst doklady určené k expedici.

Po nastavení filtru kliknete na Načíst objednávky/Načíst faktury a podle zadaných kritérií se vám načtou odpovídající doklady z FlexiBee.

Nebojte se do Balíkobotu nahrát víc dokladů, než potřebujete. V Balíkobotu si pak můžete ještě jemněji nastavit množinu dokladů, se kterou chcete pracovat, viz Výběr dokladů pro hromadnou akci.

K tomuto způsobu expedice nepotřebujete žádné příplatkové prémiové funkce.

Po načtení dokladů pokračujete v běžné práci se zásilkami – vytvoření štítku, odeslání dat dopravcům atd. Viz Práce se zásilkami.

Pro každou akci v Balíkobotu můžete mít ve FlexiBee nadefinovaný jiný filtr – pro tisk štítků můžete použít jeden filtr, pro odeslání dat jiný filtr atd.

Nahrávání jednotlivých dokladů z FlexiBee do Balíkobotu

Pokud se nechcete trápit s datumy a filtry ve FlexiBee a hromadným nahráváním dokladů do Balíkobotu, tak je možné vyřešit expedici pomocí čárových kódů.

Postup při hledání a nahrávání jednotlivých dokladů je následující:

  1. Čtečkou si „pípnete“ čárový kód na dokladu, kód musí obsahovat číslo dokladu. Pokud hledáte ručně (bez čtečky), tak číslo dokladu napíšete do vyhledávacího políčka a dáte ENTER.
  2. Balíkobot se pokusí vyhledat doklad v hlavní tabulce v Balíkobotu. Pokud doklad v tabulce nenajde, pokusí se ho najít ve FlexiBee.
  3. Pokud je doklad ve FlexiBee nalezen, načte se do tabulky v Balíkobotu a Balíkobot „pípne“.
  4. Po načtení dokladu do Balíkobotu se může automaticky vytvořit a vytisknout štítek.

Více o expedici přes čtečky viz Expedice přes čtečky.

Při nahrávání dokladů přes čtečku čárových kódů je potřeba mít čtečku nastavenou a aktivovanou.

Hromadné i jednotlivé nahrávání dokladů lze podle potřeby kombinovat, takže můžete např. tisknout štítky jednotlivě přes čárové kódy, ale odesílat data dopravcům můžete hromadně přes časové období atd.

Obsah